The Park is Gone
Dinosaur
Protection Group
 

Extinction Now!

The official opposite of the DPG

Enter

Dinosaur

Protection Group

Blog #1

Život si najde cestu

 

Společně je zachráníme

San Francisco: Nový začátek

 

Konečně! Zabralo to sice pár týdnů, ale ano, nastěhovali jsme se do naší nové operační základny v překrásném San Franciscu. A ačkoliv máme v kanceláři stále trochu nepořádek, nemůžeme se dočkat, až se dychtivě pustíme do práce.

Někteří z vás možná vědí, kdo jsem, ale pro ty, co ne, dovolte mi se představit. Jsem Claire Dearingová, bývalá operační manažerka Jurského světa a zakladatelka Skupiny ochrany dinosaurů. Jelikož se jedná o můj první oficiální DPG příspěvek, myslím, že je správný čas objasnit zvěsti a informovat vás o tom, jaká je v tom všem vlastně má role.

Jak z mého veřejného svědectví mnozí víte, katastrofa v parku roku 2015 mi dovolila čerstvě porozumět světu kolem mě a hodnotám těchto nádherných zvířat.

Byla jsem, těžko se to říká, částí systému. Odměřená, slepá, ztracená v mém zaměření na kariéru. Ztracena v malém obrázku, zatímco se velký obraz zhmotňoval ve stínech. Bohužel jsem si ho nevšímala, dokud nebylo téměř moc pozdě. Téměř. Protože je stále čas to napravit. Potřebují hlas. A uděláme vše, co budeme moci, abychom se této role chopili.

Skupina ochrany dinosaurů je finálním výsledkem skutečností, že po celá desetiletí byla tato nejvzácnější zvířata hrubě využívána. Naše poslání je zastavit toto zneužívání, jakkoliv to jen bude možné a uchránit tak dinosaury na Isla Nublaru, nebo kdekoliv jinde. Jsem hrdá na to, že mohu být v čele této kauzy, vést náš druh správným směrem a usilovat o zajištění bezpečné budoucnosti po boku dinosaurů. Budoucnosti poháněné láskou k poznání, nikoli ziskem. Láskou k životu, nikoli výnosy.

Nebylo snadné začít. Rozhodně tu jsou opozice. Mocné síly, o kterých víme, že stále číhají ve skrytu. Věříme ale, že je tam i spousta spojenců. Lidí, kteří sdílejí naše přesvědčení. Kteří podpoří naši vizi. A nyní má DPG prostředky, jak oslovit a vyzvat ty z vás, kteří se chtějí připojit k naší organizaci.

Ať jste právě kdekoliv, nebo kdykoliv toto čtete, doufám, že si najdete dostatek času k podrobnému prozkoumání našich webových stránek a dozvěděli se tak o důležitosti ochrany dinosaurů. Přihlaste se k zasílání novinek mailem. Udržíte tak krok s naším pokrokem a budete v čas informováni o novinkách týkajících se těchto velkolepých zvířat. Samozřejmě prosím podporujte DPG, jak jen to bude možné.

Bez ohledu na to, co přijde, nevyhnu se tomu. Už nikdy.

Claire Dearingová
Zakladatelka