The Park is Gone
Dinosaur
Protection Group
 

Extinction Now!

The official opposite of the DPG

Enter

Dinosaur

Protection Group

Mt. Sibo

Together we can save them

 

Life find the way

Sopka Sibo: Vítejte na hraně chaosu

Sopka Mount Sibo byla znovu prohlášena za aktivní Kostarickým institutem vulkanologie (CRIV) v roce 2017 a jednalo se o první seismickou aktivitu za posledních 500 let. Poslední zdokumentovaná aktivita pochází od kartografa Nicolase de Huelva, který při objevení ostrova v roce 1525 spatřil oblak černého kouře stoupající z vrcholku hory na severu. Dle spekulací, právě toto vedlo Huelva k tomu, aby Isla Nublar nazval "Mračný ostrov."

V únoru 2017 CRIV uvedli ve své zprávě, že sopka ve skutečnosti pozvolna hořela zevnitř. "Posun tektonických desek vedl k menším otřesům podél celého pohoří, čímž vznikly relativně malé trhliny, které zapříčinily tepelný nárůst pod Mt. Sibo. Viditelná oblaka dýmu jsou produkována vzplanutím rostlinstva a dalších biologických hmot kvůli náhlé změně teploty. Pro tuto chvíli nehrozí ostrovu žádné nebezpečí."

Sopka byla rekvalifikována jako činně aktivní v září téhož roku poté, co soukromý vrtulník nelegálně prolétal příliš blízko ostrova a posádka spatřila několik trhlin naplněných magmatem, na vrcholu hory. Toto pozorování vedlo ke geologickému průzkumu činnosti v Mt. Sibo; měření harmonických otřesů, infračervená satelitní technika a seismické vybavení potvrdily, že činnost pod povrchem Isla Nublaru skutečně narůstá.

Úrovně vulkanických stavů (VSL) stanovené Kostarickým institutem vulkanologie
MAG Závažnost
MAG 00 Spící/Zaniklý
MAG 01 Lehká aktivita
MAG 02 Střední aktivita
MAG 03 Výrazná aktivita
MAG 04 Okamžitá erupce
MAG 05 Kataklyzmatická událost

Od 5. října 2017 je úroveň VSL Mt. Sibo na MAG 03.

Pokud bude vulkanická aktivita na Isla Nublaru i nadále narůstat, může dojít ke katastrofě srovnatelné s největšími výbuchy sopek, jaké kdy lidstvo poznalo.

Ve skutečnosti je destruktivní síla Mt. Sibo neznámá. Nicméně, vysokoenergetické částicové skenování podloží vulkánu odhalilo rozsáhlé komory natlakovaného magmatu. Pokud by toto magma prorazilo na povrch, je pravděpodobné, že výsledná erupce by byla schopna zničit veškerý biologický život na ostrově a vrhnout tak dinosaury opět od zániku jediným výbuchem.

Simulace síly erupce Mt. Siba od Kostarického institutu vulkanologie ukazují, jak by stoupající teplota mohla kompletně spálit povrch Isla Nublaru.

Je nemožné předpovědět přesné datum dne, kdy sopka vybouchne a tak se vědci nadále musejí spoléhat na monitorování seismické a visuální aktivity, aby mohli přesněji určit zda, nebo kdy by mohlo k erupci dojít. S Mt. Sibo je však situace složitější o to, že ostrov samotný spočívá v soukromém vlastnictví společnosti Masrani Global. Veškeré lodní dráhy a letecké koridory v blízkosti ostrova jsou omezeny právními předpisy USA a Kostariky. Navíc velcí dinosauři pohybující se po povrchu Nublaru zkreslují monitorování seismických otřesů.

Výzkum je tak omezen pouze na soukromá výzkumná pobřežní plavidla a na satelitní snímky ostrova.

Vyjma oblaků popela přenášené měnícími se směry větru, narušujíc tak tamní leteckou dopravu, nepředstavuje sopka přímé ohrožení pro civilisty pevniny, jelikož ostrov leží 120 kilometrů od pobřeží Kostariky. Výsledkem je laxní přístup nedostatek okamžitých opatření ze strany společnosti Masrani Global a vlády Kostariky, ti nedávno odvolaly většinu technologických a výzkumných týmů, které ostrov monitorovaly. Úředníci obou stran dosud nedospěli k žádnému závěru, co by se mělo dělat s ohroženými zvířaty na Isla Nublaru.

V DPG děláme vše, co můžeme pro sledování veškeré aktivity spojené s Mt. Sibo a jakmile dorazí nové informace, bezprostředně budeme aktualizovat tyto webové stránky.

Franklin Webb

Systémový analytik