The Park is Gone
Dinosaur
Protection Group
 

Extinction Now!

The official opposite of the DPG

Enter

Dinosaur

Protection Group

Report #8

Život si najde cestu

 

Společně je zachráníme

Zničující účinky sopky Mount Sibo

 

Mount Sibo (nebo jak ji někteří zaměstnanci InGenu rádi nazývají - „Mount Hammond“) se nachází na severním konci ostrova a blíží se k nevyhnutelné erupci. Vzhledem k tomu, že tato nastávající událost je středem zájmu většiny médií, mnohým unikají devastující účinky vulkanické aktivity na ostrově v době, před samotným výbuchem.

Mount Sibo označili geologové za „tikající časovanou bombu.“ Jsou tu ale mnohem méně viditelné hrozby, které začínají ohrožovat naše dávné přátele.

V tomto článku vysvětlíme, proč je životně důležité, aby se snahy o záchranu dinosaurů z Isla Nublaru uskutečnili spíše dříve, než později.

Od probuzení Mount Sibo v roce 2017, seismické monitorování, dálková pozorování a důkladná analýza DPG a našich partnerů z Phillanského institutu vulkanologie umožnily předvídat vulkanické a geologické události, které ohrožují stabilitu ostrova. S použitím těchto pečlivě shromážděných a katalogizovaných dat se podařilo zúžit erupční okno pro Mount Sibo na dva dny až dva měsíce. Tak bezprecedentní úroveň přesnosti nám umožňuje shrnout všechna rizika a provést evakuační plány, na kterých pracujeme společně s ekology a výzkumníky.

Zatímco naším jediným cílem je evakuovat a přemístit dinosaury, nesmíme přehlížet další faktory, které ohrožují jejich blahobyt v důsledku rapidně narůstající vulkanické aktivity. Přirozené prostředí Isla Nublaru se pravděpodobně stalo těžce zamořeným a podmínky se každým dnem horší. Zvýšení úrovně kyselosti vodních zdrojů je prvním hlavním problémem spolu s vysokým podílem oxidu siřičitého a také velkým množstvím oxidu uhličitého prosakujících do řek a stojatých vod. Tyto vulkanické úniky z hlubin pod povrchem Isla Nublaru, stejně tak i spad sopečného popela, zpočátku povede k rozkvětu řas, které budou zbavovat vodní zdroje kyslíku. Populace ryb a jiných vodních živočichů se bude zmenšovat a mizet. Efektivně tak bude vyhlazena celá část potravního řetězce, na kterou se spoléhalo několik druhů dinosaurů, včetně Suchomima a Baryonyxe.

Navíc kontaminace fluorovodíkem ve vyšších polohách na Mount Sibo je plíživou hrozbou pro ekosystém jižnějších nížin ostrova. S bouřemi, které se přes ostrov neustále přehánějí, je jen otázkou času, než se podzemní vody kontaminované fluorovodíkem smísí s vodními zdroji ve více jižnějších oblastech ostrova. To by potenciálně způsobilo totální kolaps ekosystému a zánik těchto zvířat dříve, než hora Sibo vůbec vybuchne.

Suchozemští dinosauři nejsou také ani zdaleka v bezpečí. Pasoucí se zvířata jsou mimořádně citlivá na zanesení plic ze sopečného popela pokrývající povrch rostlin. Kontakt a požití fluorovodíku způsobuje těžké popáleniny a podráždění očí, plic a sliznic. To může vést k chronickým onemocněním, podružným infekcím a nakonec i k smrti. Úpatí a okolí Mount Sibo je oblíbeným územím Parasaurolophů, Pachycephalosaurů a Microceratů, kteří jsou právě na vrcholu seznamu kriticky ohrožených.

Musíme čelit chladným a tvrdým skutečnostem nám předvedených. Velmi křehká existence těchto zvířat, kterou si pro sebe vybudovali, je s každým dnem více nepřátelská a zcela zanikne s nevyhnutelnou vulkanickou erupcí.

Jejich jediná naděje na přežití nyní spočívá v našich rukou, ale čas dochází. Tento ostrov musíme co nejdříve evakuovat, dokud má zbývající populace nějakou naději na přežití. Potřebujeme vaši pomoc!

Podpořte DPG ještě dnes. Sdílejte naši zprávu a pomozte šířit tato slova. Dokonce můžete adoptovat svého vlastního dinosaura na adrese AdoptADino.com. Pomozte nám zachránit dinosaury předtím, než bude příliš pozdě.

Napsala
Emma E.