The Park is Gone
Dinosaur
Protection Group
 

Extinction Now!

The official opposite of the DPG

Enter

Dinosaur

Protection Group

Report #1

Život si najde cestu

 

Společně je zachráníme

Historie dino-etických provinění

 

Od roku 1986 lidstvo klonuje dinosaury a s jistotou můžeme říci, že vztahy jsou pro oba druhy napjaté. Mocnosti, zodpovědné za jejich vzkříšení, využívaly tato zvířata především pro zábavu a peněžní zisk. Byly zaslepeny možnostmi technologií, které vyprodukovaly, ale distancovaly se od nezvratných a krutých důsledků. Jinými slovy - byly zaslepeny vtíravou touhou po úspěchu.

Bohužel, nakonec dosáhly svého cíle.

Ačkoliv zprávy o „vzkříšení“ těchto zvířat začaly unikat již koncem osmdesátých let, nepopiratelně se veřejnost dozvěděla o existenci dinosaurů až roku 1997. Tehdy Tyrannosaurus rex unikl do ulic San Diega, což mělo za následek řadu úmrtí. Zájem o tato zvířata rapidně stoupl, když zakladatel Mezinárodních genetických technologií (InGen) John Hammond během televizní reportáže promluvil o spolupráci s Kostarickým oddělením pro zachovaní prostředí na „zachování a izolaci“ zvířat na ostrovech Sorna a Nublar. Tato skupina se připojila k soukromému a veřejnému sektoru usilujícího o obnovu již neplatného Zákonu ochrany genů.

Využívání dinosaurů tak měl být konec, ale kvůli smrti Johna Hammonda v roce 1997, InGen odkoupila společnost Masrani Global. Ta se také stala majitelem veškerého výzkumného materiálu. Jak živého, tak v embryálním vývoji. Zdědili taktéž smlouvu o 99 letém pronájmu a převzetí ostrova Nublar i sousedního souostroví, kterou InGen získal od Kostarické vlády. To jim umožnilo plně ovládnout a udržet ekosystém dinosaurů, stejně jako ukázat světu potenciál jejich genetického výzkumu a nakonec uskutečnit rozkvět druhé renesance genetického výzkumu po období stagnace. Společnost Masrani Global tak využila nově obnovenou popularitu a zájem o dinosaury jako odrazový můstek pro svůj nejnovější projekt: Jurský svět. To vedlo k nelegálnímu překroucení zákonů, umožňujíc obejít Zákon ochrany genů.

Během zdlouhavé výstavby parku byla biosféra i teritoria dinosaurů na ostrovech Sorna a Nublar rozvrácena v chaos. Zvířata byla totiž bez okolků transportována mezi ostrovy a nakonec využita jako atrakce zábavního parku. A když svět poprvé vkročil na Isla Nublar, přišlo s ním i korporátní sponzorství. Tato různá sponzorování spolu s marketingem nakonec vedlo k vytvoření dinosauřího hybrida „Indomina rexe,“ který byl zrozen pro firemní propagaci, jako dokonalé upoutání pozornosti. A samozřejmě, jak svět s hrůzou sledoval, tento dravec se nakonec prodral na svobodu, zničil park a připravil o život mnoho dinosaurů i lidí. Od incidentu v Jurském světě v roce 2015 jsou poslední zbývající dinosauři na Nublaru opuštěni, zanecháni napospas, zatímco svět rozhoduje o jejich osudu.

Kontroverzní rozhodnutí společnosti Masrani Global „nic nedělat“ zapříčinilo více škod, než užitku. V uplynulých letech se objevily zprávy o opětovném vymření určitých druhů (jako Metriacanthosaurus a Edmontosaurus), o mnoha případech nezákonné aktivity v oblasti Nublaru, nebo zvěsti o neznámých skupinách, hlásajících, že mají přístup k technologii klonování. Zdá se tak, že tato zvířata stále nejsou v bezpečí před lidským vpádem a přitom stále bojují o přežití na 30 čtverečních kilometrech půdy. Je na čase se tomu postavit. Je na čase, aby lidé zakročili a udělali správnou věc.

Tato nádherná zvířata si zaslouží osvobodit od korporátních a zlomyslných záměrů.

Zia Rodriguezová
Paleo-veterinářka