The Park is Gone
Dinosaur
Protection Group
 

Extinction Now!

The official opposite of the DPG

Enter

Dinosaur

Protection Group

Report #1

Together we can save them

 

Life find the way

Historie Dino-Etického Provinění

Od roku 1986 lidstvo klonuje dinosaury a s jistotou můžeme říci, že vztahy jsou pro oba druhy napjaté. Mocnosti, zodpovědné za jejich vzkříšení, využívaly tato zvířata především pro zábavu a peněžní zisk; byli zaslepeni možnostmi technologií, které vyprodukovaly, ale distancovali se od nezvratných a krutých důsledků. Jinými slovy - byly zaslepeny vtíravou touhou po úspěchu.

Bohužel, nakonec dosáhly svého cíle.

Ačkoliv zprávy o "vzkříšení" těchto zvířat začaly unikat již koncem osmdesátých let, nepopiratelně se veřejnost dozvěděla o existenci dinosaurů až roku 1997, kdy Tyrannosaurus Rex unikl do ulic San Diega, což mělo za následek řadu úmrtí. Zájem o tato zvířata se rapidně stoupl, když zakladatel Mezinárodních genetických technologií (InGen) John Hammond promluvil během televizní reportáže o spolupráci s Kostarickým oddělením pro zachovaní prostředí na "zachování a izolaci" zvířat na ostrovech Sorna a Nublar. Tato skupina se připojila k soukromému a veřejnému sektoru usilujícího o obnovu, již nefunkčního, Zákonu ochrany genů. [Článek již brzy]

Využívání dinosaurů tak měl být konec, ale kvůli smrti Johna Hammonda v roce 1997, InGen odkoupila společnost Masrani Global, jenž se také stala majitelem veškerého výzkumného materiálu, jak živého, tak v embryálním vývoji. Zdědili taktéž smlouvu o 99letém pronájmu a převzetí ostrova Nublar a sousedního souostroví, kterou InGen získal od Kostarické vlády. To jim umožnilo plně ovládnout a udržet ekosystém dinosaurů, stejně jako ukázat světu potenciál jejich genetického výzkumu a nakonec uskutečnit rozkvět druhé renesance genetického výzkumu po období stagnace. Společnost Masrani Global tak využila nově obnovenou popularitu a zájem o dinosaury jako odrazový můstek pro svůj nejnovější projekt: Jurský svět - což vedlo k protizákonnému přetlumočení zákonů, umožňujíce obejít Zákon ochrany genů.

Během zdlouhavé výstavby parku byla biosféra i teritoria dinosaurů na ostrovech Sorna a Nublar rozvráceny v chaos, neboť zvířata byla bez okolků transportována mezi ostrovy a nakonec využita jako atrakce zábavního parku. A když svět poprvé vkročil na Isla Nublar, přišlo s ním i korporátní sponzorství. Tato různá sponzorování spolu s marketingem nakonec vedlo k vytvoření dinosauřího hybrida "Indomina Rexe," který byl zrozen pro firemní propagaci, jako dokonalé upoutání pozornosti. A samozřejmě, jak svět s hrůzou sledoval, tento dravec se nakonec prodral na svobodu, ničíc park, kde připravil o život mnoho dinosaurů i lidí. Od incidentu v Jurském světě v roce 2015, jsou poslední zbývající dinosauři na Nublaru opuštěni, zanecháni napospas, zatímco svět rozhoduje o jejich osudu.

Kontroverzní rozhodnutí společnosti Masrani Global "nic nedělat" zapříčinilo více škod, než užitku. V uplynulých letech se objevily zprávy o opětovném vymření určitých druhů (jako Metriacanthosaurus a Edmontosaurus), o mnoha případech nezákonné aktivity v oblasti Nublaru, nebo zvěsti o neznámých skupinách, hlásajících, že mají přístup k technologii klonování. Zdá se tak, že tato zvířata stále nejsou v bezpečí před lidským vpádem a přitom stále bojují o přežití na 30 čtverečních kilometrech půdy. Je na čase se tomu postavit. Je na čase, aby lidé zakročili a udělali správnou věc.

Tato nádherná zvířata si zaslouží osvobodit od korporátních a zlomyslných záměrů.

Zia Rodriguez

Paleo-veterinářka