The Park is Gone
Dinosaur
Protection Group
 

Extinction Now!

The official opposite of the DPG

Enter

Dinosaur

Protection Group

Report #2

Život si najde cestu

 

Společně je zachráníme

Co zničilo Zákon ochrany genů?

 

Existence dinosaurů byla vždy politicky komplikovaným tématem. Nicméně, když byl v roce 2015 park zničen, následné vyšetřování odhalilo korupci, která se táhne z dob ještě před jeho otevřením.

Zákon ochrany genů

 

Vyhláška etické nedbalosti v rámci paleo-genetického vzkříšení (z originálu The Ethical Negligence within Paleo-Genetic-Resurrection Bill, zkratkou - ENPGR) byla po incidentu v San Diegu v roce 1997 nově schválena pod jednodušším názvem jako Zákon ochrany genů, či chcete-li Zákon genové ochrany. Byl formulován Americkou vědeckou komisí (UHCS) ve spolupráci s klíčovými členy vrchního managmentu společnosti InGen. Tento zákon dává žijícím dinosauřím druhům stejná práva a ochranu, jako ostatním ohroženým zvířatům. Omezuje také přístup na ostrovy vlastněné společností InGen. Zakazuje jakékoliv další klonování nové prehistorické fauny, či flóry společností, která se zavazuje (prozatím) dodržovat přísné etické předpisy týkající se zvířat.

„Mezinárodní genetické technologie (InGen) se zavazuje izolovat a chránit dinosaury před dalším šířením, nekontrolovaným chovem nebo experimentováním na nich, poškozováním nebo organizovaným ničením jejich přirozeného prostředí, nebo životních podmínek.“ Vyhláška ENPGR, 1997.

Tyto předpisy zůstávají v platnosti i poté, co společnost Masrani Global získala společnost InGen. Ale v roce 2009 vysoce postavení členové UHCS upravili přísné zákony související se Zákonem ochrany genů. Veřejně vyjádřili svou důvěru v slib Masrani Globalu, že napraví chyby minulosti. Toto nové zředění zákonů tak umožnilo společnosti Fortune 500 usilovat o růst nových zvířat a představit je v Jurském světě.

Nicméně, pouhé tři měsíce po událostech v roce 2015 a v nezávislosti na šetření bio-etického zneužití spáchaného InGenem a Genetikem Jurského světa, Dr. Henrym Wuem, Kongres Spojených států oznámil, že zahajuje vyšetřování možného porušení Zákona ochrany genů. Několik zaměstnanců společnosti Masrani Global a InGen vystoupilo, aby odhalili důkazy proti svým zaměstnavatelům. Následně bylo zjištěno, že mnoho druhů dinosaurů přítomných na Isla Nublaru byly vlastně novými druhy, které byly klonovány ještě před tím, než byl zákon v roce 2003 zmírněn. Vyšlo také najevo, že tyto změny zákonů byly provedeny díky korupcím v UHCS skrze úmyslně zavádějící proces.

Změny v zákoně

 

V roce 2003 zástupce společnosti Masrani Global (jehož jméno bylo ze záznamů výhodně odstraněno) předvedl UHCS žádost na omezení Zákona ochrany genů v „budoucím vývoji“ z důvodu „pokroku v medicíně.“ Dle zprávy zástupce přislíbil, že budou plně podporovat stávající nařízení starat se o starší exempláře, ale zároveň požadují právo zodpovědně vyvíjet nové technologie spojování genů. Jak bylo publikováno:

„Pokrok v těchto technologiích, vystavěný na starých jedincích a vytváření nových, bude využit k zamezení genetických abnormalit, či dědičným nemocem, které potencionálně mohou vzniknout během životního cyklu všech zvířat. Případně i vymýtit mnoho takovýchto onemocnění, která převládají jak ve zvířecí říši, tak u lidí. Aplikace tohoto výzkumu by se rozšířila i na zvířata a ekosystém v okolí Isla Nublaru.“ Zástupce Masrani Global [jméno neznámé], březen 2003.

Vyšetřování v roce 2015 objevilo papírovou stopu týkající se tohoto jednání. Klíčoví členové této rady byli, a nyní cituji, „koupeni a vyplaceni,“ aby pomohli zvrátit Zákon ochrany genů - v podstatě sklízeli odměny z nového parku, vypláceni z výdělků Masrani Global. Tito členové jsou nyní propuštěni a zbaveni veškerých svých funkci, přičemž někteří z nich si dokonce odpykávají svůj trest ve vězení.

Nelegální druhy

 

Informace týkající se nelegálního tvoření druhů se objevily na internetu během vyšetřování v roce 2015. A to za pomoci anonymního hackera známého jako: JUR@55!_H@K3R. Právě on zveřejnil citlivé dokumenty InGenu. Klíčová odhalení zahrnovala:

- Nové druhy byly tajně tvořeny na Isla Sorně (Sektor B). Experimentovalo se na nich pod dobu delší než devět měsíců, počínaje pouhých 100 dní po odkoupení společností Masrani Global.

- Líhnutí bylo dosaženo skrytě a rychle, kvůli vyhnutí se pozornosti. Bylo zapojeno pouze několik vybraných členů InGenu, jejichž jména byla ze záznamů vymazána. Není jasné, zda si byli generální ředitelé společnosti Masrani Global, později i Simon Masrani, vědomi porušení zákona.

- Výzkum a tvorba těchto zvířat spadaly pod „Brzký výzkum a vývoj pro druhou inkarnaci Jurského parku“ a zároveň také pod „Testování amalgámů.“

- Potvrzené nové druhy: Ankylosaurus, Ceratosaurus, Corythosaurus a Spinosaurus. Všechna zvířata byla zanechána v Sektoru B, dokud nebyla údajně přesunuta na Nublar, kde byla umístěna jako budoucí atrakce pro Jurský svět.

- Tato nová zvířata byla původně nahlášena přeživšími z havárie letadla na Isla Sorně v létě 2001, ale veškeré informace byly rychle pohřbeny „podplacenými úředníky.“

Tvoření nelegálních druhů a podplácení těch, jež byli pověřeni prosazováním zákonů zbarvilo tento zákon do negativních barev a jeho platnost je odsuzována širokou veřejností. Dnes je Zákon ochrany genů v podstatě neplatný v důsledku neustále se měnící politické situace. S jistotou můžeme říci, že politika a zákony týkající se ochrany těchto zvířat nebyly nikdy plně prosazeny, sledovány, či ustanoveny.

Po téměř čtyřech dekádách špatného přístupu, právní ochrana žijících dinosaurů vyžaduje silnější sankce a přísný dohled k zajištění bezpečné budoucnosti pro dinosaury i lidi. Zákon ochrany genů je možná pryč, pohřben ve špíně, ale jeho principy jsou stále správné. Nejenže si tato zvířata zaslouží svá práva, ale jejich práva musí být také chráněna před těmi, kteří by opakovali předešlé chyby.

V DPG slibujeme, že se zaměříme na to, aby se to stalo realitou. Připojte se k nám je zachránit.

Zia Rodriguezová
Paleo-veterinářka