The Park is Gone
Dinosaur
Protection Group
 

Extinction Now!

The official opposite of the DPG

Enter

Dinosaur

Protection Group

Report #2

Together we can save them

 

Life find the way

Co zabilo zákon ochrany genů

Existence dinosaurů byla vždy politicky komplikovaným tématem; nicméně když byl v roce 2015 park zničen, následné vyšetřování odhalilo korupci, která se táhne z dob ještě před ještě otevřením.

Zákon o ochraně genů

Program Etické nedbalosti v rámci paleo-genetického vzkříšení (z originálu The Ethical Negligence within Paleo-Genetic-Resurrection Bill, zkratkou - ENPGR) byl po incidentu v San Diegu v roce 1997 nově schválen pod jednodušším názvem jako Zákon ochrany genů, či chcete-li Zákon genové ochrany. Byl formulován Americkou Vědeckou Komisí (UHCS) ve spolupráci s klíčovými členy vrchního managmentu společnosti InGen. Tento zákon dává žijícím dinosauřím druhům stejná práva a ochranu, jako ostatním ohroženým zvířatům, stejně tak omezuje v budoucnu přístup na ostrovy vlastněné společností InGen. Zakazuje také jakékoliv další klonování nové prehistorické fauny, či flóry společností, která se zavazuje (prozatím) dodržovat přísné etické předpisy týkající se zvířat.

"Mezinárodní genetické technologie se zavazuje izolovat a chránit dinosaury před dalším šířením, nekontrolovaným chovem nebo experimentováním na nich; či poškozováním nebo organizovaným ničením jejich přirozeného prostředí, nebo životních podmínek." Program ENPGR, 1997.

Tyto předpisy zůstávají v platnosti i poté, co společnost Masrani Global získala společnost InGen. Ale v roce 2009 vysoce postavení členové UHCS upravili přísné zákony obklopující Zákon ochrany genů a veřejně vyjádřili svou důvěru v slib Masrani Globalu, že napraví chyby minulosti. Toto nové zředění zákona tak umožnilo společnosti Fortune 500 usilovat o růst nových zvířat a představit je v Jurském Světě.

Nicméně, jen tři měsíce po událostech v roce 2015 a v nezávislosti na šetření bio-etického zneužití spáchaného InGenem a Genetikem Jurského Světa, Dr. Henry Wuem, Kongres Spojených států oznámil, že zahajuje vyšetřování možného porušení Zákonu ochrany genů. Několik zaměstnanců společnosti Masrani Global a InGen vystoupilo, aby tak odhalili důkazy proti svým zaměstnavatelům. Následně bylo zjištěno, že mnoho druhů dinosaurů přítomných na Isla Nublaru byly vlastně novými druhy, které byly klonovány ještě před tím, než byl zákon v roce 2003 zmírněn. Vyšlo také najevo, že tato změna zákona byla provedena prostřednictvím úmyslně zavádějícím procesem a korupcí v UHCS.

Změny v zákoně

V roce 2003, zástupce společnosti Masrani Global (jehož jméno bylo ze záznamů výhodně odstraněno) předvedl k UHCS žádost na omezení Zákona ochrany genů v "budoucím vývoji" z důvodu "pokroku v medicíně." Dle zprávy, zástupce přislíbil, že budou plně podporovat stávající nařízení starat se o starší exempláře, ale zároveň požadují právo zodpovědně vyvíjet nové technologie spojování genů. Jak bylo publikováno:

"Pokrok v těchto technologiích, vystavěný na starých jedincích a vytváření nových, bude využit k zamezení genetických abnormalit, či dědičným nemocem, které potencionálně mohou vzniknout během životního cyklu všech zvířat. Případně i vymýtit mnoho takovýchto onemocnění, která převládají jak ve zvířecí říši, tak u lidí. Aplikace tohoto výzkumu by se rozšířila i na zvířata a ekosystém v okolí Isla Nublaru." Zástupce Masrani Global [jméno neznámé], březen 2003.

Vyšetřování v roce 2015 objevilo papírovou stopu týkající se tohoto jednání, že klíčoví členové této rady byli, a nyní cituji, "koupeni a vyplaceni" aby pomohli zvrátit Zákon ochrany genů - v podstatě sklízeli odměny z nového parku, vypláceni z výdělků Masrani Global. Tito členové jsou nyní propuštěni a zbaveni veškerých svých funkci, přičemž někteří z nich si dokonce odpykávají svůj trest ve vězení.

Nelegální druhy

Informace týkající se nelegálního tvoření druhů se objevili online během vyšetřování v roce 2015 za pomoci anonymního hackera, známého jako: JUR@55!_H@K3R, který zveřejnil citlivé dokumenty InGenu. Klíčová odhalení zahrnovala:

Nové druhy byly tajně tvořeny na Isla Sorně (Sektor B) a experimentovalo se na nich pod dobu delší než devět měsíců, počínaje pouhých 100 dní po odkoupení společností Masrani Global.

Líhnutí bylo dosaženo skrytě a rychle, kvůli vyhnutí se pozornosti; bylo zapojeno pouze několik vybraných členů InGenu, jejichž jména byla ze záznamů vymazána. Není jasné, zda si byli generální ředitelé společnosti Masrani Global, později i Simon Masrani, vědomi porušení zákona.

Výzkum a tvorba těchto zvířat byly spadaly pod "Brzký výzkum a vývoj pro druhou inkarnaci Jurského parku" a zároveň také pod "Testování amalgámů."

Potvrzené nové druhy: Ankylosaurus, Ceratosaurus, Corythosaurus a Spinosaurus. Všechna zvířata byla zanechána v Sektoru B, dokud nebyla údajně přesunuta na Nublar, kde byla umístěna jako budoucí atrakce pro Jurský svět.

Tato nová zvířata byla původně nahlášena přeživšími z havárie letadla na Isla Sorně v létě 2001, ale veškeré informace byly rychle pohřbeny "podplacenými úředníky."

Tvoření nelegálních druhů a podplácení těch, jež byli pověřeni prosazováním zákonů zkreslilo tento zákon do negativních barev a jeho platnost je odsuzována širokou veřejností. Dnes je Zákon ochrany genů v podstatě zaniklý v důsledku neustále se měnící politické situace. S jistotou můžeme říci, že politika a zákony týkající se ochrany těchto zvířat nebyly nikdy plně prosazeny, monitorovány, či uzamčeny.

Po téměř čtyřech dekádách špatného přístupu, právní ochrana žijících dinosaurů vyžaduje silnější sankce a přísný dohled k zajištění bezpečné budoucnosti pro dinosaury i lidi. Zákon ochrany genů je možná pryč, pohřben ve špíně, ale jeho principy jsou stále správné. Nejenže si tato zvířata zaslouží svá práva, ale jejich práva musí být také chráněna před těmi, kteří by opakovali předešlé chyby.

V DPG slibujeme, že se zaměříme na to, aby se toto stalo realitou. Připojte se k nám je zachránit.

Zia Rodriguez

Paleo-veterinářka