The Park is Gone
Dinosaur
Protection Group
 

Extinction Now!

The official opposite of the DPG

Enter

Dinosaur

Protection Group

Report #3

Život si najde cestu

 

Společně je zachráníme

Práva dinosaurů - zrození aktivistů

 

WASHINGTON - Operační manažerka, sedíc v řídící místnosti, je nedílnou součástí Masraniho Jurského světa. Až toho osudného dne, kdy udeřilo ono neštěstí a křik jejich milovaných nadobro změnil průběh jejího života. Claire Dearingová využila pozornosti médií, která toužila dozvědět se více o událosech v Jurském světě v roce 2015. Její cíl nyní rezonuje po celém světě: řídit činy její nové občanské organizace na ochranu zvířat, Skupinu ochrany dinosaurů (DPG).

DPG je v posledních týdnech stále hlasitější. Povzbuzuje veřejnost k tomu, aby sdílela jejich názory v diskuzích probíhajících v Kongresu ohledně Masrani Global. Mnoha miliardová společnost stojící za Jurským světem je tak opět pod drobnohledem. Dearingová a její malá skupina obránců dinosaurů usilují o nalezení etického řešení ochrany a budoucího přežití nyní opuštěných prehistorických „atrakcí“ v parku. Řeší doslova otázka života a smrti, způsobenou příliš dlouhou nečinností vlády a vědecké komunity.

Když reportéři tento měsíc hovořili s Dearingovou při Kongresovém slyšení, mnoho otázek se soustředilo na katastrofu v Jurském světě a co jí vedlo k vytvoření Skupiny ochrany dinosaurů. „Máme povinnost pečovat o tato zvířata. Nebyla považována za nic jiného, než pouhý korporátní majetek a byla krutě vykořisťována po celou dobu jejich společné existence s lidmi,“ prohlásila Dearingová. „Toto zacházení nebylo tolerováno pro žádné jiné zvíře na této planetě a tito nádherní tvorové by měli být výjimkou? Tlačit na vládu, kvůli podpoře ochrany těchto zvířat, by mohl být krok správným směrem. Díky těmto slyšenímo o sobě můžeme rozšířit povědomí.“ Někteří tvrdí, že jen touží po světle reflektorů. Ve skutečnosti však prostřednictvím těchto slyšení směřuje světový zájem a světlo reflektorů na místa, kde je to potřeba - na rozhodnutí o osudu těchto majestátních tvorů.

Po smrtí generálního ředitele Masrani Globalu, Simona Masraniho, byla společnost na slyšeních zastoupena právním týmem klíčových zastupitelů. Ti tvrdí, že zvířata jsou jejich právoplatný majetek a že lidé nemají žádnou morální povinnost zachovávat jejich počty. Pan Patrick Biegerman, vedoucí právní zástupce právního týmu společnosti Masrani Global, reagoval na dřívější prohlášení Dearingové následovně, „Tato zvířata jsou výsledkem desetiletí výzkumů a vývoje Masrani Globalu a její dceřiné společnosti InGen. Nejsou o nic více přírodní, než smartphony nebo elektrické automobily.“ Samozřejmě jde o nešťastné srovnání. Smartphony a elektrické automobily nepotřebují jídlo, nedýchají, ani necítí bolest. Můžeme je vymyslet, ale nikdy nebudeme mít v rukou jejich smrt.

Nicméně, na otázku, zda bude Masrani Global pokračovat v lobování za zrušení omezení genetického výzkumu, Biegerman odmítl přímo odpovědět se slovy, „Musíme i nadále zajistit, aby patenty, majetek a zájmy firem zůstaly v oprávněné a odpovědné péči těch, jenž budou i nadále disponovat stejným významem a bezpečnou, střeženou správou.“

Dearingová a DPG se obávají, že se na zvířatech a jejich genomu budou i nadále provádět genetické manipulace a experimenty. tím se společnost distancuje od povinnosti udržet je v bezpečí. „Dr. Henry Wu se podílel na genetické manipulaci s druhem známým jako Indominus rex, což bylo jedním z klíčových faktorů vedoucích k jeho útěku a následné katastrofě v Jurském světě,“ tvrdí Dearingová. „Jeho absence na Kongresových slyšeních je velkou červenou vlajkou k tomu, že se něco podobného může znovu opakovat.“ Ve skutečnosti toto „může“ znít jako poměrně zdrženlivé vyjádření, vzhledem k tomu, jak se v posledních několika desetiletích podařilo korporacím využít klonování dinosaurů k tučnému zisku. Korporace totiž stojí na účelu vydělávat zisky a jejich chamtivost nerespektuje žádné etické hranice.

Dr. Henry Wu, nedávno zbaven všech pověření poté, co byl shledán vinným z bio-etického zneužití, nebylo možné pro komentář zastihnout. Jeho absence přichází v nevhodném čase pro ty, jenž debatují o budoucnosti Isla Nublaru. Na otázku, zda je Dr. Wu zodpovědný za úmrtí několika členů veřejnosti Dearingová odpovídá, „Zneužíval svých pravomocí a svého postavení. Musí být za své činy odpovědný.“ Dr. J.R. Phillipsová z Národního výboru pro etický zdravotní a lékařský výzkum poskytla svůj názor na vědecké činy vedoucí k oné tragédii: „Bylo jasně zřetelné, že Dr. Wu zcela ignoroval jakoukoli legislativu chránící veřejnost, zneužitím téměř každého omezení, která se na jeho výzkum uplatňují.“

V kontroverzitě obklopující veřejná prohlášení obou stran argumentu, se skupiny pro ochranu přírody zaměřili méně na dinosaury a více na jiné, méně prehistorické druhy. Usilují o jakousi střední cestu. Aktivista ochrany přírody Pan Ozwald Brook uvedl, „Vytváření umělých forem života, jenž jsou na nás závislé a taktéž i jejich přežití, je výsměchem přírodnímu světu. Vedle zřejmých rizik narušení současného životního prostředí. Toto obrovské úsilí a zdroje by měly být výhradně zaměřeny na existující ohrožené druhy. Tím je například nosorožec dvourohý, nebo slon bornejský, které byly v debatách systematicky ignorovány.“

Tyto názory zazněly od proslulé ochránkyně zvířat Dr. Heather Sharpleyové. „Na svět jsme drze přivedli organismy ve své přirozenosti universálně ohrožené a s tím přichází i řada názorů, jak by s nimi mělo být naloženo,“ říká. „Je však nutné si také uvědomit, že tu pořád máme zvířata na pokraji vyhynutí bez smluv a pojištění jako majetek investorů a akcionářů s mnohamilionovým týmem právníků, který je chce získat.“ Tak jako tak, dinosauři jsou tu, jsou živí, jsou na Isla Nublaru. Vzhledem k tomu, že nejsou produktem „přirozeného světa,“ jsou tedy nutné síly mimo přirozený svět, zejména DPG, aby jim zajistili práva a ochranu?

Dearingová varovala, že Kongres a veřejnost bude mít jen jednu šanci učinit správnou volbu, co se dinosaurů týká. „K tomuto rozhodnutí dojde pouze jednou. Musíme zajistit, aby následující generace, které se ohlédnou zpět, viděly, že my všichni a každý z nás jsme ochotni čelit výzvě, která na nás čeká.“ říká. „Jsme ochotni nechat tyto tvory nechráněné před další újmou? Doufám, že nejsme. Naše historie v interakci s těmito zvířaty ukázala, že co je jednou stvořeno, nemůže být využíváno, vykořisťováno, nebo kontrolováno. Jediná skutečná kontrola, kterou máme, spočívá v našich rozhodnutích - buď život zničit, nebo ho chránit.“

Kongresová slyšení budou pokračovat, jak se bude vyšetřování nadále rozvíjet. Ale hodiny tikají. Stejně jako Dearingová i miliony dalších, které reflektory této bitvy neozářil, mohou jenom doufat, že vláda udělá správné rozhodnutí a dinosaury ochrání. Nebo snad musíme vyčkat na další katastrofu, abychom naši odpovědnost splnily?

Poprvé publikoval
Národní vědecký pozorovatel