The Park is Gone
Dinosaur
Protection Group
 

Extinction Now!

The official opposite of the DPG

Enter

Dinosaur

Protection Group

Report #6

Together we can save them

 

Life find the way

Záchrana masožravců z Isla Nublaru

Je na čase nadhodit jedno z nejkontroverznějších témat týkající se ochrany dinosaurů: masožravci.

Není žádným tajemstvím, že tito obří tvorové byli hlavní příčinou negativního tlaku padajícího na dinosaury. Věříme však, že zvířata jsou zřídka kdy, pokud vůbec, viníky lidského úmrtí. Vina spadá přímo na lidi, jenž dinosaury využívají a ignorují hluboce zakořeněné chování a instinkty těchto zvířat.

Vědecký výzkum dravých dinosaurů ukázal, že tato zvířata jsou inteligentní a pečlivě pečují o svá mláďata, podobně jako krokodýly. Krokodýli mohou svými ostrými zuby snadno usmrtit kořist; nicméně, krokodýlí matka dokáže opatrně přenášet mladé ve svých čelistech. Tyrannosauři chrání své potomky velmi extrémně. Studie dokonce naznačují, že Tyrannosauři tvoří páry na celý život. Mnozí rádi nazývají dinosaury monstry, ale výzkum dokázal opak.

Ti, kteří vedou zbrojení proti masožravým dinosaurům, často poukazují na incident v roce 2015, kdy pterosauři Jurského světa vykazovali vůči lidem neobvyklou úroveň agrese. Paleontologové a odborníci na zvířecí chování se shodují na tom, že tito konkrétní pterosauři by se takto v přírodě nechovali. Před miliony lety sídlili podél pobřeží oceánů a lovili velké prehistorické ryby a menší dinosaury. V Jurském světě však byli chováni ve voliéře, která vůbec nebyla uzpůsobena jejich potřebám a chování. Vodní plocha jim dostupná byla pro ně příliš malá a potrava, která jim byla podávána, je zbavila tolik potřebného cviku získaného při lovení v otevřeném prostoru. Když pak byli ze své klece osvobozeni, instinktivně zamířili k nejbližší a největší vodní ploše, aby shromáždily potravu pro hnízdění. Bohužel, to je to navedlo k obrovsky přelidněné hlavní promenádě parku. Ačkoliv byl tento incident nepochybně tragický, nebyla to chyba pterosaurů - chybu zapříčinil nedostatek lidského výzkumu a empatie, což vyústilo v rozsáhlé negativní vnímání masožravců.

A to se musí změnit.

Naším posláním tady ve Skupině ochrany dinosaurů bylo vždy bojovat za přežití dinosaurů a musíme tak činit bez ohledu na velikost, druhy, či stravovací návyky. Zanechat masožravce napospas by způsobilo vyhynutí všech dinosaurů, včetně těch býložravých.

Nedávné studie ukázaly, že masožravci, zejména pak velcí masožravci, jsou nezbytní pro udržení zdravého fungujícího ekosystému. Oblasti, kde radikálně se snížila populace velkých predátorů, trpí mnoha problémy. Pokud nebude nadbytečná populace býložravců kontrolována, můžou oblast zcela zdecimovat. To následně způsobí jejich vyhynutí.

Jakmile nalezneme pro dinosaury nový domov, musíme zajistit, aby všechny zachráněné druhy měli šanci bojovat o přežití.

Abychom lépe porozuměli vztahu mezi predátorem a kořistí u dinosaurů, zaměřme se na nechvalně známou vládkyni Isla Nublaru, Tyrannosaura Rexe, a jejího efektu na ekosystém v průběhu let.

Samice Tyrannosaura byla dopravena na Isla Nublar v roce 1989, poté, co první rok svého života strávila v malém výběhu na Isla Sorně, po boku několika dalších, ze svého druhu. Výběh v Jurském parku byl původně postaven pro dva Tyrannosaury, ale v době incidentu v roce 1993 zde byla stále samice osamocená. A tak toto impozantní zvíře zde zůstalo nenapadnutelným ostrovním vrcholovým predátorem po téměř celé desetiletí.

Aby přežila samice Tyrannosaura této velikosti, potřebuje každý den velké množství masa a během let před Jurským světem, vždy měla co lovit. Rychlost, jakou samice konzumovala kořist byla úměrná velikosti ostrova, jenž byl dostatečně velký, aby se kořist úspěšně před predátory skryla, ale zas ne tolik aby Tyrannosauřice úplně ztratila přehled o zdrojích. Navzdory utrpení z ošklivého případu zánětu dásní a mírné podvýživě, detekované při jejím opětovném odchycení v roce 2002, úspěšně přežila na lovu Parasaurolophů, Gallimimů a stád koz, jenž byli zanechání na ostrově InGenem. Tím, že udržovala počet obyvatel na konstantní úrovni, Tyrannosauřice pomáhala zachovat zdravý ekosystém pouhým prostřednictvím svého přirozeného predátorství.

Ale teď již není sama.

Od roku 2004 a po dlouhé období před otevřením parku, Masrani Global přepravoval různé druhy dinosaurů z Isla Sorny během výstavby nového parku a tak je nyní zcela nová várka dinosaurů volně vypuštěna na Isla Nublaru. Ta zahrnuje i značný počet velkých masožravců, jako jsou Allosauři a Carnotauři. Ti se tak připojují k Tyrannosauřici v boji o přežití pod stínem hory Sibo. Isla Sorna je mnohem větším ostrovem, než Isla Nublar a masožravci, kteří sem přišli, nyní čelí nejen hněvu na ostrově zabydlené Tyrannosauřice, ale také rozsáhlé ztrátě prostoru. Tato změna způsobila nárůst fatálních konfrontací mezi masožravci, což vedlo k opětovnému vyhynutí některých druhů. Nejnovějším masožravcem přidaným na seznam vyhynulých je Metriacanthosaurus, který kdysi prospíval v hustších částech džunglí, kde lovil menší býložravce.

Samice Tyrannosaura a zbylí masožravci potřebují vhodný nový domov a to rychle. I když jsou možnosti omezené, věříme, že kdesi existuje místo, jenž dokáže uživit zbývající dinosaury, aby býložravci i masožravci mohli společně prospívat.

Pokud souhlasíte, pak je na čase se připojit k naší věci.