The Park is Gone
Dinosaur
Protection Group
 

Extinction Now!

The official opposite of the DPG

Enter

Dinosauři nemají práva!

Extinction Now!

Bůh stvořil dinosaury

Bůh zahubil dinosaury

Oficiální opozice D.P.G.

 

Chraňte naši budoucnost

„...pět velkých vymírání napříč historií Země proběhlo v důsledku přirozeného výběru.
To, které právě probíhá, je naším výtvorem.“

- Ian Malcolm

Kdo jsme

 

Jsme pro opětovné vyhynutí dinosaurů a proti tomu, za co bojuje Skupina ochrany dinosaurů (DPG). Podporujeme kontinuitu přírodního výběru a chceme pokročit s cílem chránit přírodu před zvláště nebezpečným a nepředvídatelným zneužitím genetické modifikace.

Roky jsme neúnavně pracovali, abychom zabránili šíření a narůstání počtu geneticky modifikovaných dinosaurů. Léta jsme bojovali proti volným zkouškám výzkumu bakteriologického modifikování a tvoření geneticky modifikovaných organismů předurčených ke změně nebo poškození populací přirozeně se vyskytujících druhů. Pokud bude genetické modifikování nadále pokračovat bez kontroly, vzhledem k nedbalým postupům korporátních laboratoří v biologické bezpečnosti, může dojít k zavlečení těžce geneticky modifikovaných druhů do nedotčeného přírodního prostředí nebo dokonce k zhroucení celých potravních řetězců.

Pokoušíme se bránit rostliny, zvířata a samotnou Zemi, po niž chodíme, před přímím zásahem těch, kteří upřednostnili vědecký pokrok před bezpečím nás všech.

Naše poslání

 

Informovat veřejnost o rizicích probíhajícího genetického inženýrství. Učinit kroky proti šíření genetické technologie a jejím potenciálně devastujícím dopadům na svět. Postavit se proti bezcitnému a bezohlednému ignorování rozmanitosti a křehké rovnováhy ekosystému.

Naše rozsáhlá síť vědců, právnických týmů, aktivistů, publicistů a stoupenců sociálních médií je připravena pomoci. Budeme tu, abychom bojovali za naši planetu. Zveme vás, aby jste se k našemu poslání připojili.

Toto je hnutí za vše živé, s čím sdílíme náš svět, naše domovy, naše životy. Neodpočineme si, dokud nebude tato hrozící ekologická katastrofa odvrácena jednou provždy.