The Park is Gone
Dinosaur
Protection Group
Gunnar Eversol
 
Toby Jones

Obchodník & aukcionář

K uvádění dražby a prodeji většiny zachráněných dinosaurů na černém trhu si Eli Mills najal vyhlášeného aukcionáře a obchodníka Gunnara Eversola. A Eversol je právě pro tuto aukci naprosto dokonalým kandidátem. S bohatými zkušenostmi z předešlého obchodování a rozsáhlým seznamem kontaktů na zločinecké podsvětí z celého světa, dokáže výhodně vydražit prakticky cokoliv, co je nějakým způsobem zajímavé. Absence morálních hranic a bezbřehá arogance ho pohání k co největšímu profitu, bez žádného ohledu.