The Park is Gone
Dinosaur
Protection Group
 

Extinction Now!

The official opposite of the DPG

Enter

Fallen Kingdom - Dinosaurs Velociraptor Tyrannosaurus Indominus Carnotaurus Allosaurus Compsognathus Baryonyx Mosasaurus Pteranodon Triceratops Stegosaurs Apatosaurus Stygimoloch Brachiosaurs Sinoceratops Parasaurolophus Gallimimus Ankylosaurus
Baryonyx
 

Species

B. Walkeri

Walkeri

Oproti jeho africkým příbuzným je Baryonyx jedním z menších rybožravých dinosaurů. Jeho podlouhlá tlama podobná krokodýlí a mohutné přední končetiny zakončené nebezpečnými drápy mu dopomáhají, aby byl mistrem lovu v evropských řekách a jezerech období křídy. Existují ale i důkazy, že si jídelníček rád obohatil suchozemskými tvory a jejich mršinami.

Taxonomic rank

Clade

Dinosauria

Order

Saurischia

Suborder

Theropoda

Family

Spinosauridae

Subfamily

Baryonychinae

Genus

Baryonyx

D.A.R.V.I.S. - Dinosaur Anatomy Research Viewing System

Index Agresivity - Střední

Délka

9

metrů

Výška

3

metry

Hmotnost

2

tuny

 

Potrava

Masožravec

Především Ryby

Postoj

Dvounožec

Výskyt

Delty řek
Anglie, Evropy

Éra

Raná Křída

Před 130 - 125 Mil. let

Sociologie

Žijí
Společensky

Význam jména: "Těžký dráp"

Anatomické Zajímavosti

Baryonyx měl masivnější přední končetiny, než většina jiných teropodů. Zřejmě je často používal při zápasu s kořistí. Lovil podobně jako medvěd, prudce máchal do řeky po rybách svými silnými drápy.

Ryby baryonyx ale lovil hlavně do svých krokodýlích čelistí. Ostré kuželovité zuby byly ideální k držení kluzké kořisti. Spodní čelist měla 64 zubů - dvakrát více než u většiny masožravých dinosaurů.

V hrudním koši baryonyxe byly nalezeny rybí šupiny i kosti iguanodona. To svědčí o tom, že nebyl striktní rybožravec. Zda ale baryonyx iguanodona zabil, nebo jen nalezl jeho mršinu, nemůžeme nikdy říci s jistotou.

V době, kdy baryonyx žil, bylo podnebí v jižní Anglii úplně jiné, než dnes. Západní Evropa byla tehdy tropickou bažinatou plání porostlou vlhkými lužními lesy. Všude bujně rostly přesličky, cykasy, kapradiny a jehličnany.

Oficiální pojmenování dostal baryonyx od paleontologů Angely Millerové a Alana Chariga z londýnského přírodovědného muzea v roce 1986.

Skeleton

Environment

Kinematografické Zajímavosti

V počátcích produkce Jurského parku III se počítalo s baryonyxem namísto spinosaura. V kampani Jurského světa je uváděn jako jedno ze zvířat v parku, ve filmu ho ale nikdy neuvidíme. Nakonec se baryonyxe dočkáme až ve Fallen Kingdom.