The Park is Gone
Dinosaur
Protection Group
 

Extinction Now!

The official opposite of the DPG

Enter

 
Compsognathus

Longipes

Hbitý Compsognathus z jurského období je jedním z nejmenších známých dinosaurů vůbec. Díky jeho pozoruhodné kostře se vědci domnívají, že se z něj vyvinuli ptáci. Živí se především hmyzem a menšími tvory, nicméně byl v parku pozorován při požírání mršin a trusu jiných dinosaurů. Když se však seskupí do větší smečky, dokáží v nouzi strhnout i mnohem větší kořist.

Species

C. Corallestris

Taxonomic rank / Classification

Clade

Dinosauria

Order

Saurischia

Suborder

Theropoda

Family

Compsognathidae

Subfamily

Compsognathinae

Genus

Compsognathus

Species

C. Longipes

D.A.R.V.I.S. - Dinosaur Anatomy Research Viewing System

Index Agresivity - Střední

Délka

1

metr

Výška

0.3

metru

Hmotnost

2

kilogramy

 

Potrava

Masožravec

Hmyz, Mršiny

Postoj

Dvounožec

Výskyt

Evropa

Éra

Pozdní Jura

Před 150 Mil. let

Sociologie

Žijí
Společensky

Význam jména: "Elegantní čelist"

Anatomické Zajímavosti

Dle velkých očí lze téměř s jistotou soudit, že compsognathus měl výborný zrak. Zřejmě byl schopen lovit i v noci.

Podle posledních výzkumů měly přední končetiny tři prsty, ne pouze dva, jak se soudilo původně. Paleontologové se ale stále nemohou shodnout. Dlouhé a ostré drápy sloužily k uchopení kořisti.

Dvě nejlépe zachovalé zkameněliny compsognatha měly zlomený ocas, a to na stejném místě.

V tělní dutině jednoho zkamenělého compsognatha vědci našli vejce, která nejdříve považovali za scvrklé zbytky kůže.

K dobrému stavu několika objevených zkamenělin compsognatha přispěla okolnost, že jejich těla po smrti klesla do bahna na dně řeky, kde zůstala bez přístupu kyslíku. To urychlilo proces rozkladu tkání a proměnu kostí ve zkameněliny.

Dříve díky zkamenělině „ploutvovitých“ předních končetin vědci compsognatha považovali za vodního lovce. Podrobnější zkoumání však odhalilo, že se jednalo o zkamenělé ploché kusy dřeva.

Skeleton

Environment

Kinematografické Zajímavosti

Zdá se, že compsognathusové mají ve filmu dvě odlišná zbarvení. Výrazněji zelenější budou zřejmě samci a méně nápadné zbarvené zase samice.

Compsognathové se na Isla Nublar dostali jako černí pasažéři na lodích při transportech větších dinosaurů z Isla Sorny.

Když se ve Ztraceném světě Dr. Robert Burke setkává s compsognathem chybně ho identifikuje jako „Compsognathus triassicus.“ Žádný takový dinosaurus ale neexistuje. Jde o prohození jmen velmi podobných dinosaurů - „Compsognathus longiceps“ a „Procompsognathus triassicus.“ Není známo, zda jde o chybu ve scénáři, nebo promyšlený záměr podotknout to, že Dr. Robert Burke je zkrátka špatným paleontologem. V českém dabingu je použit „Procompsognathus triassicus.“

Jako poděkování Stevenu Spielbergovi vytvořili animátoři z ILM klip s tancujícími compsognathy.