The Park is Gone
Dinosaur
Protection Group
Fallen Kingdom - Dinosaurs Velociraptor Tyrannosaurus Indominus Carnotaurus Allosaurus Compsognathus Baryonyx Mosasaurus Pteranodon Triceratops Stegosaurs Apatosaurus Stygimoloch Brachiosaurs Sinoceratops Parasaurolophus Gallimimus Ankylosaurus
Sinoceratops
 

Species

S. Zhuchengensis

Zhuchengensis

Sinoceratops se proslavil jako první popsaný ceratopsid nalezený mimo Severní Ameriku. Na tomto mohutném býložravci je nejvýraznější jeho relativně velká hlava. Jako u všech ceratopsidů, je specifická. Zdobí ji jeden zahnutý roh na čenichu, nad očima ale nemá žádné. Zato má na svém límci seskupení růžků zahnutých směrem vpřed, připomínající kuriózní korunku.

Taxonomic rank

Clade

Dinosauria

Order

Ornithischia

Suborder

Ceratopsia

Family

Ceratopsidae

Subfamily

Centrosaurinae

Genus

Sinoceratops

D.A.R.V.I.S. - Dinosaur Anatomy Research Viewing System

Index Agresivity - Nízká

Délka

6

metrů

Výška

2

metry

Hmotnost

2.5

tuny

 

Potrava

Býložravec

Nízká vegetace

Postoj

Čtyřnožec

Výskyt

Asie,
Čína

Éra

Pozdní Křída

Před 72 - 66 Mil. let

Sociologie

Žijí
ve Stádech

Význam jména: "Čínská rohatá tvář"

Anatomické Zajímavosti

Velikost rohu Sinoceratopse činí něco přes 30 cm. Celá hlava i s límcem měří kolem 1,8 m.

Skeleton

Environment

Kinematografické Zajímavosti

...