The Park is Gone
Dinosaur
Protection Group
Fallen Kingdom - Dinosaurs Velociraptor Tyrannosaurus Indominus Carnotaurus Allosaurus Compsognathus Baryonyx Mosasaurus Pteranodon Triceratops Stegosaurs Apatosaurus Stygimoloch Brachiosaurs Sinoceratops Parasaurolophus Gallimimus Ankylosaurus
Stygimoloch
 

Species

S. Spinifer

Spinifer

Stygimoloch je poměrně robustním pachycefalosauridem, ve skutečnosti druhým největším, po svém nejznámějším příbuzném Pachycephalosaurovi. Specifickým poznávacím znamením tohoto druhu je výrazná ornamentace zesíleného temene lebky, jemuž vévodí dva největší rohy vyčnívající ze samého konce. Jejich hlavním účelem je chránit krk před útoky predátorů.

Taxonomic rank

Clade

Dinosauria

Order

Ornithischia

Suborder

Marginocephalia

Family

Pachycepha...sauridae

Subfamily

Pachycepha...saurinae

Genus

Stygimoloch

D.A.R.V.I.S. - Dinosaur Anatomy Research Viewing System

Index Agresivity - Střední

Délka

3

metry

Výška

1.5

metru

Hmotnost

150

kilogramů

 

Potrava

Býložravec

Plody, Vegetace

Postoj

Dvounožec

Výskyt

Severní
Amerika

Éra

Pozdní Křída

Před 67 - 66 Mil. let

Sociologie

Žijí
ve stádech

Význam jména: "Démon od řeky Styx"

Anatomické Zajímavosti

Populární teorie tvrdí, že Stygimoloch a Dracorex jsou pouze různá vývojová stádia dospělého Pachycephalosaura, nebo pohlavní dimorfismus.

Skeleton

Environment

Kinematografické Zajímavosti

...