The Park is Gone
Dinosaur
Protection Group
Fallen Kingdom - Dinosaurs Velociraptor Tyrannosaurus Indominus Carnotaurus Allosaurus Compsognathus Baryonyx Mosasaurus Pteranodon Triceratops Stegosaurs Apatosaurus Stygimoloch Brachiosaurs Sinoceratops Parasaurolophus Gallimimus Ankylosaurus
Velociraptor
 

Species

V. Mongoliensis

Species

V. osmolskae

Mongoliensis

Velociraptor je pravděpodobně jedním z nejinteligentnějších a nejdravějších dinosaurů. Jeho pohyby jsou impozantní, a jak jméno naznačuje, velmi rychlé. Díky silným nohám je schopný dosáhnout rychlosti 39 kilometrů za hodinu. Každé chodidlo je vybaveno velkým, zahnutým drápem na vnitřním prstu. Velociraptoři je využívají k rozsápání, nebo přidržení kořisti u země.

Taxonomic rank

Clade

Dinosauria

Order

Saurischia

Suborder

Theropoda

Family

Dromaeosauridae

Subfamily

Velociraptorinae

Genus

Velociraptor

D.A.R.V.I.S. - Dinosaur Anatomy Research Viewing System

Index Agresivity - Velmi Vysoká

Délka

4

metry

Výška

5

metry

Hmotnost

150

kilogramů

 

Potrava

Masožravec

Kořist, Mršiny

Postoj

Dvounožec

Výskyt

Mongolsko

Éra

Pozdní Křída

Před 75 - 71 Mil. let

Sociologie

Žijí
ve Smečkách

Význam jména: "Rychlý lupič"

Velociraptor má na nohou srpovitý, 15 centimetrový dráp ostrý jako břitva.

Skeleton

Environment