Dilophosaurus

Wetherilli

Dilophosaurus je jedním z prvních větších teropodních dinosaurů ze začátku jurského období. V porovnání s pozdějšími predátory je však relativně malý. Byl pojmenován podle dvou typických půlkruhových hřebenů na vrcholku hlavy. Ty jsou ale velmi křehké a slouží tak zřejmě pouze na okrasu. Čelisti má poměrně slabé, je ale vybaven ostrými drápy na všech končetinách.

Species

D. Breedorum

Taxonomic rank

Clade

Dinosauria

Order

Saurischia

Suborder

Theropoda

Family

Dilophosauridae

Subfamily

Dilophosaurinae

Genus

Dilophosaurus

Species

D. Wetherilli

D.A.R.V.I.S. - Dinosaur Anatomy Research Viewing System

Index Agresivity - Vysoká

Délka

7

metrů

Výška

2

metry

Hmotnost

400

kilogramů

 

Potrava

Masožravec

Kořist, Mršiny

Postoj

Dvounožec

Výskyt

Severní
Amerika

Éra

Raná Jura

Před 193 Mil. let

Sociologie

Žijí
Společensky

Význam jména: "Ještěr se dvěma hřebeny"

Anatomické Zajímavosti

Dva kostěné hřebeny na hlavě dilophosaura byly příliš křehké na to, aby se uplatnily při soubojích. Zřejmě je využívali samci k upoutání pozornosti samic nebo zastrašení protivníků.

Zuby měl dilophosaurus ostré, ale poměrně malé a tenké. Na jeho lebce byl nápadný takzvaný podnozdrový zářez.

První objevená zkamenělina dilophosaura byla přisouzena jinému druhu, a sice megalosaurovi. Teprve objev dalších, zachovalejších pozůstatků s zřetelným dvojitým hřebenem potvrdil, že se jedná o nový, dosud nepopsaný druh.

Blízkým příbuzným dilophosaura byl další rychlý predátor - coelophysis. Nález několika stovek zkamenělých koster těchto dinosaurů na jednom místě na území Nového Mexika svědčí ve prospěch teorie, že také dilophosaurus žil a lovil ve velkých skupinách, aby přemohl kořist větší, než byl sám.

Skeleton

Environment

Kinematografické Zajímavosti

Filmový dilophosaurus se od své skutečné podoby velmi liší. Hlava má výrazně jiný tvar, byl přidán kožní límec a schopnost plivat jed. Tyto změny tak zřejmě způsobilo modifikování a doplnění jeho DNA s dnešními duhy (např. agama límcová).

Ve filmu je dilophosaurus o polovinu menší oproti své reálné velikosti. Mohlo jít ale o mládě.

Ačkoliv se dilophosaurus fyzicky objevuje pouze v Jurském parku, jeho přítomnost v pokračováních je stále patrná. Ve Ztraceném světě ho můžeme vidět na monitoru a v lejstrech InGenu. V Jurském světě je zmínka o jeho jedu i jeho hologram. Ve Fallen Kingdom je slyšet jeho specifické štěbetání při rejdění v keřích a v Lockwoodově sídle je jeho socha.