Corythosaurus

Casuarius

Corythosaurus je poměrně velkým hadrosaurem. Na hlavě má hřeben s prodlouženými nosními dutinami, podobně strukturován jako u dnešního kasuára. Protože žijí ve stádech, používají ho k dorozumívání mezi ostatními členy. U samců je hřeben mnohem větší a odlišně tvarovaný, než u samic. Ti pak spolu soupeří o přízeň samic a nejatraktivnější je ten, co je nejhlasitější.

Species

C. Intermedius

Taxonomic rank

Clade

Dinosauria

Order

Ornithischia

Suborder

Ornithopoda

Family

Hadrosauridae

Subfamily

Lambeosaurinae

Genus

Corythosaurus

Species

C. Casuarius

D.A.R.V.I.S. - Dinosaur Anatomy Research Viewing System

Index Agresivity - Nízká

Délka

10

metrů

Výška

3

metry

Hmotnost

3

tuny

 

Potrava

Býložravec

Plody, Vegetace

Postoj

Čtyřnožec,
Dvounožec

Výskyt

Severní
Amerika

Éra

Pozdní Křída

Před 77 - 75 Mil. let

Sociologie

Žijí
ve Stádech

Význam jména: "Ještěr s přilbou"

Anatomické Zajímavosti

Během 1. Světové války byl roku 1916 potopen kanadský parník SS Mount Temple převážející fosilie těchto hadrosaurů i se zkamenělými otisky kůže.

Hřbet měl corythosaurus silně ohnutý, což naznačuje že se živil nízko rostoucími – možná krytosemennými rostlinami, které se během křídového období vyvinuli.

Corythosaurus měl velké množství zubů nahloučených vedle sebe, které vytvářely jednotný mlecí povrch po stranách horní a dolní čelisti. To umožňovalo zpracovat velké množství potravy současně.

Velikost a tvar hřebínku se velmi lišily. Proto byly různé kostry corythosaura zprvu identifikovány jako nálezy patřící nejméně sedmi různým druhům.

Srovnávací studie více než 20 lebek ukázala, že hřeben se při růstu měnil a lišil se i mezi pohlavími.

Jedinci s velkým hřebenem jsou považováni za samce. Používali ho zřejmě k imponování samicím a zastrašení jiných samců. Dutá kost uvnitř spojená s dýchacími cestami mohla být používána k vydávání troubení.

Skeleton

Environment

Kinematografické Zajímavosti

Corythosaurus byl původně plánován už do Ztraceného světa. Nakonec byla jeho role nahrazena Parasaurolophem.

Do Jurského parku III se zprvu počítalo pouze s parasaurolophem. Tvůrci se ale rozhodli, že je potřeba větší rozmanitosti druhů. Proto z modelu parasaurolopha vytvořili corythosaura.