The Park is Open
Masrani
Network
 

Zvířecí behaviorista & bývalý mariňák

Owen je bývalým členem americké námořní pěchoty. Jeho životním posláním je však výzkum zvířecího chování, v čemž je učiněný expert. Díky jeho odborným znalostem a službě u námořnictva byl přizván k jedinečnému projektu IBRIS společnosti InGen Security. A čím že se tento projekt zabýval? Owen nyní totiž v Jurském světě, již od vylíhnutí, vychovává, cvičí a zkoumá smečku samic velociraptorů, s nimiž si dokázal vybudovat jedinečný vztah. Vztah postavený na vzájemné důvěře a respektu. Ten má nejsilnější s dominantní Blue. Další, Delta, Echo a Charlie, věrně následují oba své vůdce.

Owen působí velmi vyrovnaně, sebevědomě a tvrdě si stojí za svým. Vůči zvířatům je vysoce empatický a silně je respektuje. Navzdory tomu nemá příliš v oblibě lidský druh. Považuje ho za nadhodnocený a má pocit, že socializace s ostatními lidmi mu jen komplikuje život. Autority, v podobě svých nadřízených, moc nerespektuje. Zvláště když jednají proti jeho vůli. Přesto má silné morální smýšlení. Váží si hodnoty rodiny a také přátelství.

Když není zrovna ve výběhu u raptorů, tráví svůj volný čas v chatce na břehu jezera, daleko od všech. Tu si postavil ze starého obytného přívěsu. Pro cestování po ostrově používá většinou motorku Triumph Scrambler. Dále je Owen vybaven jednou z nejsilnějších pušek, kulovnicí Marlin 1895 SBL, vhodnou pro lov odolné zvěře. Většinou mívá po ruce i nůž, připnutý vzadu na opasku a zřejmě ho zastihnete v jeho typické multifunkční kožené vestě.