The Park is Open
Masrani
Network
 
Baryonyx

Walkeri

Oproti jeho africkým příbuzným je Baryonyx jedním z menších rybožravých dinosaurů. Jeho podlouhlá tlama podobná krokodýlí a mohutné přední končetiny zakončené nebezpečnými drápy mu dopomáhají, aby byl mistrem lovu v evropských řekách a jezerech období křídy. Existují ale i důkazy, že si jídelníček rád obohatil suchozemskými tvory a jejich mršinami.

Other Species

Neznámé

Taxonomic rank / Classification

Clade

Dinosauria

Order

Saurischia

Suborder

Theropoda

Family

Spinosauridae

Subfamily

Baryonychinae

Genus

Baryonyx

Species

B. Walkeri

D.A.R.V.I.S. - Dinosaur Anatomy Research Viewing System

Index Agresivity - Střední

Délka

9

metrů

Výška

3

metry

Hmotnost

2

tuny

 

Potrava

Masožravec

Především Ryby

Postoj

Dvounožec

Výskyt

Delty řek
Anglie, Evropy

Éra

Raná Křída

Před 130 - 125 Mil. let

Sociologie

Žijí
Společensky

Význam jména: "Těžký dráp"

Anatomické Zajímavosti

Baryonyx měl masivnější přední končetiny, než většina jiných teropodů. Zřejmě je často používal při zápasu s kořistí. Lovil podobně jako medvěd, prudce máchal do řeky po rybách svými silnými drápy.

Ryby baryonyx ale lovil hlavně do svých krokodýlích čelistí. Ostré kuželovité zuby byly ideální k držení kluzké kořisti. Spodní čelist měla 64 zubů - dvakrát více než u většiny masožravých dinosaurů.

V hrudním koši baryonyxe byly nalezeny rybí šupiny i kosti iguanodona. To svědčí o tom, že nebyl striktní rybožravec. Zda ale baryonyx iguanodona zabil, nebo jen nalezl jeho mršinu, nemůžeme nikdy říci s jistotou.

V době, kdy baryonyx žil, bylo podnebí v jižní Anglii úplně jiné, než dnes. Západní Evropa byla tehdy tropickou bažinatou plání porostlou vlhkými lužními lesy. Všude bujně rostly přesličky, cykasy, kapradiny a jehličnany.

Oficiální pojmenování dostal baryonyx od paleontologů Angely Millerové a Alana Chariga z londýnského přírodovědného muzea v roce 1986.

Skeleton

Environment

Kinematografické Zajímavosti

V počátcích produkce Jurského parku III se počítalo s baryonyxem namísto spinosaura. V kampani Jurského světa je uváděn jako jedno ze zvířat v parku, ve filmu ho ale nikdy neuvidíme. Nakonec se baryonyxe dočkáme až ve Fallen Kingdom.