The Park is Open
Masrani
Network
 
Dimorphodon

Macronyx

Dimorphodon je jedním z pterosaurů, neboli létajících plazů, našeho parku. Křižoval rané jurské nebe, perfektně vybaven k lovu v oblacích. Jeho velkým očím, rychlým čelistem, plných špičatých jehličkovitých zubů, a ostrým spárům nedokázala uniknout žádná ryba, či jiná vytipovaná oběť. Všimněte si, jak obratně kormidlují s kosočtvercovým zakončením dlouhého ocasu.

Species

D. Weintraubi

Taxonomic rank / Classification

Clade

Archosauria

Order

Pterosauria

Suborder

Rhamphorhynchoidea

Family

Dimorphodontidae

Subfamily

Dimorphodontinae

Genus

Dimorphodon

Species

D. Macronyx

D.A.R.V.I.S. - Dinosaur Anatomy Research Viewing System

Index Agresivity - Střední

Rozpětí

2

metry

Výška

1

metr

Hmotnost

2

kilogramy

 

Potrava

Masožravec

Ryby, Hmyz

Postoj

Okřídlený
Čtyřnožec

Výskyt

Anglie,
Mexiko

Éra

Raná Jura

Před 190 - 195 Mil. let

Sociologie

Žijí
společensky

Význam jména: "Se dvěma druhy zubů"

Anatomické Zajímavosti

Dimorfodon měl velké, silné a rychlé čelisti. V předu byly dlouhé zuby schopné udržet i kluzkou rybu. Zuby po stranách čelistí byly menší, špičaté a velmi ostré.

Velké oči zajišťovaly dimorphodonovi vynikající zrak a široké zorné pole, podobně jako u současných dravců. Byl proto zřejmě schopen spatřit kořist na vekou vzdálenost.

Dlouhý ocas zpevněný kostěnými tyčinkami vyvažoval mohutnou hlavu, a tím přispíval k lepší stabilitě za letu. Kosočtvercový kožní útvar na konci sloužil pravděpodobně jako kormidlo.

První tři prsty na předních končetinách byly chápavé a měli drápy, čtvrtý prst byl značně prodloužen a tvořil přední okraj křídla. To bylo v podobě kožovité blány, jež zpevňovala silná vlákna a svaly, napjaté k tělu a až k zadní noze.

Ostré drápy a dlouhý pátý prst na zadních nohou dokazují, že dimorphodon uměl zřejmě výborně šplhat.

Vhledem k tomu, že dimorphodon lovil ryby, měl zřejmě voděvzdornou srst. Stejně jako dnešní vodní ptáci a savci mohl mít v kůži mazové žlázy, které tuto vlastnost kůži a srsti dodávaly. Pravděpodobně věnoval péči o srst hodně času, aby ji neustále udržoval v bezvadném stavu.

Dimorphodoni i další pterosauři s největší pravděpodobností snášeli vejce. Dosud se však žádná zkamenělá vejce nenašla. Samice mohly sedět na hnízdě jako ptáci nebo mohly vejce nechávat na vysokých skalách vystavené slunci, aby je zahřívalo.

Podle některých vědců krmili ptakoještěři svá mláďata kaší uloženou v části hltanu nebo jim vyvrhovaly částečně natrávenou potravu, stejně jako to dělají i dnešní ptáci.

Roku 1828 byla objevena první fosilie domorphodona v anglickém hrabství Dorset slavnou průkopnicí v paleontologii Mary Anningovou. V jihozápadní Anglii se později našlo více pozůstatků od tohoto druhu.

Nedávno byl dimorphodon objeven také na území Mexika. V dobách, kdy křižoval oblohu, byly všechny kontinenty spojený v jeden jediný - Pangeu.

Skeleton

Environment

Kinematografické Zajímavosti

Dimorphodon je oblíbeným zvířetem z Jurského světa producenta Patricka Crowleyho i režiséra, producenta a scénáristy Colina Trevorrowa.