The Park is Open
Masrani
Network
Jurassic World - Dinosaurus Tyrannosaurus Baryonyx Mosasaurus Indominus Suchomimus Metriacanthosaurus Velociraptor Dimorphodon Pteranodon Ankylosaurs Apatosaurus Gallimimus Stegosaurus Pachycephalosaurs Triceratops Edmontosaurus Microceratus Parasaurolophus
Gallimimus
 

Species

G. Bullatus

Bullatus

Na první pohled může Gallimimus připomínat velkého pštrosa se spáry a dlouhým ohebným ocasem, který mu pomáhá rychle měnit směr. Tento křídový dinosaurus sdílí se svými moderními bratranci mnohé podobnosti. Gallimimus dokáže běžet rychlostí 50 km/h, stejně jako gepard. Většinou se pohybují v hejnech a spásají měkkou vegetaci po celém Údolí Gallimimů.

Taxonomic rank

Clade

Dinosauria

Order

Saurischia

Suborder

Theropoda

Family

Ornithomimidae

Subfamily

Ornithomiminae

Genus

Gallimimus

D.A.R.V.I.S. - Dinosaur Anatomy Research Viewing System

Index Agresivity - Nízká

Délka

6

metrů

Výška

3

metry

Hmotnost

250

kilogramů

 

Potrava

Býložravec

Plody, Vegetace

Postoj

Dvounožec

Výskyt

Mongolsko

Éra

Pozdní Křída

Před 71 - 69 Mil. let

Sociologie

Žijí
v hejnech

Význam jména: "Napodobitel kura"

Gallimimus nemá ve své tlamě jediný zub.

Skeleton

Environment