The Park is Open
Masrani
Network
Jurassic World - Dinosaurus Tyrannosaurus Baryonyx Mosasaurus Indominus Suchomimus Metriacanthosaurus Velociraptor Dimorphodon Pteranodon Ankylosaurs Apatosaurus Gallimimus Stegosaurus Pachycephalosaurs Triceratops Edmontosaurus Microceratus Parasaurolophus
Indominus
 

Species

I. Rex

Rex

Na první pohled Indominus nejvíce připomíná T. Rexe. Odlišuje ho však výrazně zdobená hlava s rohy a kostěné výrůstky na hřbetě. Pocházejí z hybridizovaného genetického materiálu od Abelisauridů. Velikost a dlouhé přední končetiny podědil od Giganotosaura. Řev se odhaduje až na 160 dB, jako 747 při startu. Omezen výběhem může dosáhnout rychlosti 50 km/h.

Taxonomic rank

Clade

Dinosauria

Order

Saurischia

Suborder

Theropoda

Family

Indomidae

Subfamily

Indominae

Genus

Indominus

D.A.R.V.I.S. - Dinosaur Anatomy Research Viewing System

Index Agresivity - Velmi Vysoká

Délka

15

metrů

Výška

6

metrů

Hmotnost

?

neznámá

 

Potrava

Masožravec

Kořist, Mršiny

Postoj

Dvounožec

Výskyt

Isla Nublar

Jurský Svět

Původ

Současnost

Hammond Creation Lab

Sociologie

Neznámá

Význam jména: "Nezkrotný Král"

Indominovi zuby jsou neustále nahrazovány novými. Tuto schopnost mají geneticky vrozenou všichni teropodi i většina žraloků.

Skeleton

Environment