The Park is Open
Masrani
Network
Jurassic World - Dinosaurus Tyrannosaurus Baryonyx Mosasaurus Indominus Suchomimus Metriacanthosaurus Velociraptor Dimorphodon Pteranodon Ankylosaurs Apatosaurus Gallimimus Stegosaurus Pachycephalosaurs Triceratops Edmontosaurus Microceratus Parasaurolophus
Metriacanthosaurus
 

Species

M. Parkeri

Parkeri

Čilý teropod, Metriacanthosaurus, je pojmenován podle svých neobvykle výrazně hrbolatých obratlů. Kdysi na dávných jurských pláních pronásledoval a požíral ostatní dinosaury tam, kde se rozléhá současná Evropa. O tomto dinosaurovi toho víme relativně málo, ve srovnání s jeho dalšími současníky, jakým je například mnohem větší a známější Allosaurus.

Taxonomic rank

Clade

Dinosauria

Order

Saurischia

Suborder

Theropoda

Family

Metriacan...sauridae

Subfamily

Metriacant...aurinae

Genus

Metriacanthosaurus

D.A.R.V.I.S. - Dinosaur Anatomy Research Viewing System

Index Agresivity - Vysoká

Délka

8

metrů

Výška

3

metry

Hmotnost

1

tuna

 

Potrava

Masožravec

Kořist, Mršiny

Postoj

Dvounožec

Výskyt

Anglie,
Evropa

Éra

Střední Jura

Před 160 Mil. let

Sociologie

Žijí
Společensky

Význam jména: "Ještěr s menšími trny"

Metriacanthosaurus je theropod, což je výraz pro dravé dvounohé dinosaury.

Skeleton

Environment