The Park is Open
Masrani
Network
 
Metriacanthosaurus

Parkeri

Čilý teropod, Metriacanthosaurus, je pojmenován podle svých neobvykle výrazně hrbolatých obratlů. Kdysi na dávných jurských pláních pronásledoval a požíral ostatní dinosaury tam, kde se rozléhá současná Evropa. O tomto dinosaurovi toho víme relativně málo, ve srovnání s jeho dalšími současníky, jakým je například mnohem větší a známější Allosaurus.

Other Species

Neznámé

Taxonomic rank / Classification

Clade

Dinosauria

Order

Saurischia

Suborder

Theropoda

Family

Metriacan...sauridae

Subfamily

Metriacan...saurinae

Genus

Metriacanthosaurus

Species

M. Parkeri

D.A.R.V.I.S. - Dinosaur Anatomy Research Viewing System

Index Agresivity - Vysoká

Délka

8

metrů

Výška

3

metry

Hmotnost

1

tuna

 

Potrava

Masožravec

Kořist, Mršiny

Postoj

Dvounožec

Výskyt

Anglie,
Evropa

Éra

Střední Jura

Před 160 Mil. let

Sociologie

Žijí
Společensky

Význam jména: "Ještěr s menšími trny"

Anatomické Zajímavosti

Při objevu metriacanthosaura byly jeho fosilie chybně identifikovány jako pozůstatky megalosaura a později jako altispinaxa. Trvalo skoro 40 let, než byl rozpoznán jako samostatný druh. Jedná se však o blízké příbuzné.

Metriacanthosaurus měl na obratlích 25 centimetrů vysoké výrůstky, které jeho siluetě propůjčovaly jakýsi hrb.

Metriacantosaurus měl zuby ve tvaru nožů. Krátké přední končetiny byly vybaveny ostrými drápy, jimiž uchvacoval a trhal kořist.

Skeleton

Environment

Kinematografické Zajímavosti

Metriacanthosaurus se nikdy ve filmech neobjevil. V Jurském parku ale vidíme jeho jménem popsané zkumavky embryí. Propagační kampaň Jurského světa uvádí, že je chován v parku poblíž řeky. Setkat se s ním můžeme ve videohře Jurassic World Evolution.

Když bylo ve filmu Jurský park použito jméno metriacanthosaura, tvůrci téměř jistě mysleli na yangchuanosaura, který byl mnohem známější a tou dobou za metriacanthosaura považován.