The Park is Open
Masrani
Network
 
Microceratus

Gobiensis

Microceratusové jsou nejmenší dinosauři v Jurském světě. A ačkoliv se nezdá, patří do stejné rodiny, jako obrovský triceretops. Mají krátký ozdobný límec, sloužící při námluvách, malé růžky a tlamu zakončenou silným zobákem, ideálním ke strhávání lístků a větviček z keřů. V případě napadení může ošklivě kousnout a menšímu predátorovi dokonce i zlomit končetinu.

Other Species

Neznámé

Taxonomic rank / Classification

Clade

Dinosauria

Order

Ornithischia

Suborder

Marginocephalia

Family

Ceratopsidae

Subfamily

Chasmosaurinae

Genus

Microceratus

Species

M. Gobiensis

D.A.R.V.I.S. - Dinosaur Anatomy Research Viewing System

Index Agresivity - Nízká

Délka

1

metr

Výška

0.5

metru

Hmotnost

6

kilogramů

 

Potrava

Býložravec

Nízká vegetace

Postoj

Čtyřnožec,
Dvounožec

Výskyt

Asie,
Severní Amerika

Éra

Pozdní Křída

Před 90 Mil. let

Sociologie

Žijí
ve Stádech

Význam jména: "Malý rohatec"

Anatomické Zajímavosti

Microceratus objeven roku 1953 byl dříve známý pod názvem Microceratops, ale své jméno prohrál se druhem vosy, která toto jméno vlastnila první.

Microceratus je nejmenší známý ceratopsid - rohatý dinosaurus.

Microceratus slídil po všech čtyřech po různé zeleni při krmení, ale v případě ohrožení rychle běhal jen po štíhlých zadních nohou.

Bezpečněji se jistě microceratus cítil v blízkosti větších býložravců, kteří dokázali predátory zastrašit. Musel ale být na pozoru, aby ho nezašláply.

Většina fosilizovaného materiálu původně pokládaného za microceratuse bylo přiřazeno k příbuznému Graciliceratopsovi.

Skeleton

Environment

Kinematografické Zajímavosti

Ve scénáři i na storyboardech k Jurskému světu je microceratus využitý. Do filmu se ale scény s ním nakonec nedostaly. Propagační kampaň uvádí, že je v parku chován.

Microceratus se neobjeví ani ve videohře Jurassic World Evolution.

Microceratops je jedním z nejoblíbenějších dinosaurů režiséra, scénáristy a producenta Colina Trevorrowa.