The Park is Open
Masrani
Network
Jurassic World - Dinosaurus Tyrannosaurus Baryonyx Mosasaurus Indominus Suchomimus Metriacanthosaurus Velociraptor Dimorphodon Pteranodon Ankylosaurs Apatosaurus Gallimimus Stegosaurus Pachycephalosaurs Triceratops Edmontosaurus Microceratus Parasaurolophus
Microceratus
 

Species

M. gobiensis

Gobiensis

Microceratusové jsou nejmenší dinosauři v Jurském světě. A ačkoliv se nezdá, patří do stejné rodiny, jako obrovský triceretops. Mají krátký ozdobný límec, sloužící při námluvách, malé růžky a tlamu zakončenou silným zobákem, ideálním ke strhávání lístků a větviček z keřů. V případě napadení mohl ošklivě kousnout a menšímu predátorovi dokonce i zlomit končetinu.

Taxonomic rank

Clade

Dinosauria

Order

Ornithischia

Suborder

Marginocephalia

Family

Ceratopsidae

Subfamily

Chasmosaurinae

Genus

Microceratus

D.A.R.V.I.S. - Dinosaur Anatomy Research Viewing System

Index Agresivity - Nízká

Délka

1

metr

Výška

0.5

metru

Hmotnost

6

kilogramů

 

Potrava

Býložravec

Nízká vegetace

Postoj

Čtyřnožec,
Dvounožec

Výskyt

Asie,
Severní Amerika

Éra

Pozdní Křída

Před 90 Mil. let

Sociologie

Žijí
ve Stádech

Význam jména: "Malý rohatec"

Microceratus byl dříve známý pod názvem Microceratops, ale své jméno prohrál se druhem vosy.

Skeleton

Environment