The Park is Open
Masrani
Network
 
Pachycephalosaurus

Wyomingensis

Pachycephalosaurus je snadno rozpoznatelný díky své neuvěřitelně silné lebce, která může být až 25 cm tlustá. Používá ji proti dalším jedincům svého druhu v soubojích o samice a postavení ve stádě, ale hlavně také jako obranu proti dravým dinosaurům. A ačkoli je jeho lebka pokryta malými výrostky, nebojte. Pachycephalosaurus se živý pouze ovocem a semeny.

Other Species

Neznámé

Taxonomic rank / Classification

Clade

Dinosauria

Order

Ornithischia

Suborder

Marginocephalia

Family

Pachycepha...sauridae

Subfamily

Pachycepha...saurinae

Genus

Pachycephalosaurus

Species

P. Wyomingensis

D.A.R.V.I.S. - Dinosaur Anatomy Research Viewing System

Index Agresivity - Střední

Délka

5

metrů

Výška

2

metry

Hmotnost

1

tuna

 

Potrava

Býložravec

Plody, Vegetace

Postoj

Dvounožec

Výskyt

Severní
Amerika

Éra

Pozdní Křída

Před 73 - 76 Mil. let

Sociologie

Žijí
ve Stádech

Význam jména: "Tlustohlavý Ještěr"

Anatomické Zajímavosti

Zatím paleontologové rozlišili 13 různých druhů pachycephalosauridů. Zbývajících 12 však bylo mnohem menších než právě pachycephalosaurus. Jejich zkameněliny byly nalezeny v Severní Americe, Anglii, východní Asii a na Madagaskaru.

Pravděpodobně všichni pachycefalosauridi měli na prvních zhruba deseti ocasních obratlích přídatná „žebra.“ Kvůli tomu museli mít zadní část těla za pánví širší než ostatní dvounozí dinosauři. Možná se jednalo o přizpůsobení umožňující samicím rodit velká a dobře vyvinutá mláďata.

Obratle pachycephalosaura byly spojeny jazýčky zapadajícími do sebe a rýhami, což zřejmě pomáhalo celému tělu přestát prudké nárazy hlavou bez vážnějších zranění.

Když se pachycephalosaurus pásl, možná se opíral o přední nohy. Nebyla však nalezena kompletní kostra, tak můžeme jen spekulovat.

Pachycephalosaurus měl velmi dobrý čich, kterého využíval při hledání potravy i k odhalování nepřátel.

Lebeční kopule pachycephalosaura byla v nejtlustším místě silná až 25 cm.

Velké oči pachycephalosaura směřovali dopředu. Pravděpodobně tak zajišťovali prostorové vidění umožňující přesný odhad vzdálenosti.

Stádní život pachycephalosaurů a jejich chování je podobné buvolům.

Nedávný výzkum zubů naznačuje, že pachycephalosaurus by mohl být spíše všežravec, než striktní býložravec.

Pachycephalosaura objevil slavný hledač zkamenělin Barnum Brown. Ten pojmenoval celkem 14 dinosaurů.

Skeleton

Environment

Kinematografické Zajímavosti

Tvůrci potvrdili teorii, že malé pachycephalosaury, které vidíme ve Ztraceném světě, nejsou plně dospělí. Pachycephalosaurus na kamerách v Jurském světě je zcela vzrostlý jedinec.