The Park is Open
Masrani
Network
Jurassic World - Dinosaurus Tyrannosaurus Baryonyx Mosasaurus Indominus Suchomimus Metriacanthosaurus Velociraptor Dimorphodon Pteranodon Ankylosaurs Apatosaurus Gallimimus Stegosaurus Pachycephalosaurs Triceratops Edmontosaurus Microceratus Parasaurolophus
Suchomimus
 

Species

S. Tenerensis

Tenerensis

Suchomimus je známý díky svému o šedesát centimetrů vyvýšenému hřbetu, ale na rozdíl od svého blízkého příbuzného Spinosaura nemá žádnou plachtu. Má přes metr dlouhou tlamu s přibližně stovkou zubů a obrovské, zahnuté drápy na palcích předních tlap, adaptované k lovu ryb. Byl popsán na základě jediné nalezené kostry nedospělého exempláře.

Taxonomic rank

Clade

Dinosauria

Order

Saurischia

Suborder

Theropoda

Family

Spinosauridae

Subfamily

Baryonychinae

Genus

Suchomimus

D.A.R.V.I.S. - Dinosaur Anatomy Research Viewing System

Index Agresivity - Střední

Délka

11

metrů

Výška

4

metry

Hmotnost

4

tuny

 

Potrava

Masožravec

Především ryby

Postoj

Dvounožec

Výskyt

Afrika

Éra

Raná Křída

Před 121 - 113 Mil. let

Sociologie

Žijí
Společensky

Význam jména: "Napodobitel krokodýla"

Suchomimus dostal oné jméno díky své tlamě podobné krokodýlí.

Skeleton

Environment