The Park is Open
Masrani
Network

Profil

 

InGen Security. Bezprostředně. Ostražitě. Bezpečně.

„Důvod, proč máme nejbezpečnější zábavní park na světě, spočívá v tom, že jsme najali ty nejlepší odborníky v každé polní disciplíně, abychom zajistili úspěch Jurského Světa, což zahrnuje bezpečnost.“ – Simon Masrani

Od inovací v technologii dronů, po představení mapování tepelných stop satelitním sledováním, InGen Security byli v čele mírových a pohotovostních služeb ve všech koutech světa, za posledních deset let.

V čele s panem Vickem Hoskinsem, InGen Security se vyvinul z kdysi malé, soukromé jednotky v aktivní mezinárodní bezpečnostní organizaci na nejvyšší úrovni. Upravená vozidla a vojenský výcvik jsou jen některé z operací v samotném jádru společnosti.

„Stát se součástí InGen Security týmu je něco, po čem toužíte,“ říká Hugo Winchester – Ředitel Výcvikové Divise InGen Security. „Školíme kadety od základů a proměníme je v certifikovaný vojenský personál, který zvládne i ojedinělé bojové situace."

S dekádou znamenitých ocenění, bezpečnostní tým InGenu má striktní pochopení pro životní prostředí a rizika obnášející provoz největšího zábavního parku na světě. Chráněni vycvičenou jednotkou s nejmodernějším zařízením a Mascomem navrženou komunikační technologií bude vaše návštěva Jurského Světa ceněným a bezpečným zážitkem.

Vedoucí bezpečnosti

Pan Vic Hoskins dohlíží na redefinování bezpečnostních standartů a protokolů InGenu - přední světovou paravojenskou organizaci.

Security Initiative
Masrani Network
 

Novinky

 

InGen Security: Nic se nesmí zanedbat.

S nárůstem počtu hlášení středoamerických pytláckých plavidel v souostroví Meurtes se v posledním roce bezpečnostní divize InGen, v čele s Vickem Hoskinsem, rozhodla zvýšit svou operační aktivitu v zálivu Fernandez.

„V této oblasti nemůžeme nic ponechat samozřejmostí,“ říká Vic. „Zatímco někteří naši pracovníci pomáhají personálu v Jurském Světě, máme také dohodu o hlášení a monitorování aktivit okolo Isla Nublaru i jeho sousedních ostrovech s Organizací spojených národů.“

Pytláci, známí v nasazování svých vlastních životů, pracují ve službách bezohledných sběratelů. Bylo také zjištěno, že někteří jedinci byli zodpovědní za nesprávnou manipulaci s odchycenými vzorky, s následkem několika znepokojivých případů hospitalizace na kostarické pevnině.

„Tato oblast světa je řízena mezinárodní koalicí a s Asset Containment Týmem v čele držíme tuto oblast v bezpečí a pod ochranou. S použitím nejmodernějších zařízení a komunikačních technologii, které nám jsou poskytovány díky partnerství s různými dceřinými společnostmi Masrani Global je to vše, co můžeme dělat.“

Ostřílený bezpečnostní podnikatel, Vic Hoskins byl zapojený na dohled nad „vyčištění“ vzdušného prostoru od nechvalně známých létajících plazů nad Kanadou v roce 2001. Vzhledem k profesionálnímu zacházení jeho týmu, byl osobně najat Simonem Masranim k opětovnému rozvinutí divize InGen Security, která pomohla dohlížet na ochranu pracovníků na Isla Nublaru, během výstavby Jurského Světa.

Od roku 2012 je Vic Hoskins aktivně zapojen do dohledu nad projektem InGen Security - IBRIS.

Naše Mise

 

Our Mission File - Start

File

#01

Udržování míru

Zpráva:

In Gen Security sdílí velký význam v roli udržování míru. Ve svém vlastním trénigovém programu se se kadeti učí filozofii politické nestrannosti. Mírové jednotky InGenu navíc zajišťují bezpečnost a politickou podporu zemím a regionům s náročným průběhem a konflikty a dopomáhají tak míru.

„Mír není jen o politickém prostředí,“ dodává vedoucí bezpečnosti InGen Vic Hoskins. „Díky naší spolupráci s Radou Bezpečnostních Organizací Spojených Národů jsme byli schopni se soustředit na ochranu civilního obyvatelstva, lidská práva a udržování životního prostředí v mnoha postižených regionech, kde jsme byli zapojeni."

Our Mission File - End

Our Mission File - Start

File

#02

Operace s drony

Zpráva:

Od roku 2007 vyvíjí InGen Security technologii dronů s dceřinými společnostmi Masrani Glomal, Aerospace Dynamix a Mascom Network. Díky inovačnímu úsilí ve wing-design a komunikaci v reálném čase, InGenův CT-model dronů již upoutal pozornost G20-hlavní ekonomiky.

„Za poslední desetiletí se válka změnila ve větším měřítku, než kdykoliv v známé historii lidstva,“ říká generální ředitel společnosti Aerospace Dynamix - Louis Mercier. „Pozemní voják se stává méně významným hráčem v bitevním poli. Ozbrojené sily vkládají více investic do bezpilotních letounů a robotiky, jak zaznamenáváme posun v metodikách válčení.“

Our Mission File - End

Our Mission File - Start

File

#03

Pohotovostní služby

Zpráva:

Nejistota je pouze faktor jistoty v nebezpečném konfliktu, nebo v bojové situaci a InGen Security je v tomto ohledu výrazně hrdá. Pod vedením zkušeného bezpečnostního podnikatele Vicka Hoskinse, kvalita InGen je dána ovládnutím rizik a zlepšováním se v oblasti výroby zbraní, úpravy vozidel a vojenského výcviku.

„Nikdy nepodceňuj sílu ‚Plánu B,‘ to může znamenat rozdíl mezi řešením a katastrofou,“ říká strategista InGenu - Drew Leggett. „Ať už jde o vědu, podnikání, nebo bezpečnost, pohotovostní služby by neměly být nikdy podceňovány. To, kým jsme teď, v roce 2015, je hodně odlišné od toho, čím jsme byli v roce 1992 a jsme mnohem lepší.

Our Mission File - End