The Park is Open
Masrani
Network

Profil

 

InGen Security. Okamžitě. Ostražitě. Bezpečně.

„Důvod, proč máme nejbezpečnější zábavní park na světě, spočívá v tom, že jsme najali ty nejlepší odborníky v každé polní disciplíně. Abychom zajistili úspěch Jurského světa, klíčová byla bezpečnost.“ – Simon Masrani

Od inovací v technologii dronů, po představení mapování tepelných stop satelitním sledováním, společnost InGen Security byla v čele mírových a pohotovostních služeb ve všech koutech světa, během posledních deseti let.

V čele s panem Vickem Hoskinsem, InGen Security se vyvinula z kdysi malé soukromé jednotky v aktivní mezinárodní bezpečnostní organizaci na nejvyšší úrovni. Upravená vozidla a vojenský výcvik jsou jen některé z operací v samotném jádru společnosti.

„Stát se součástí InGen Security týmu je něco, po čem toužíte,“ říká Hugo Winchester – ředitel výcvikové divize InGen Security. „Školíme kadety od základů a proměníme je v certifikovaný vojenský personál, který zvládne i ojedinělé bojové situace."

S dekádou znamenitých ocenění, bezpečnostní tým InGenu má striktní pochopení pro životní prostředí a rizika obnášející provoz největšího zábavního parku na světě. Chráněni vycvičenou jednotkou s nejmodernějším vybavením a Mascomem navrženou komunikační technologií bude vaše návštěva Jurského světa ceněným a bezpečným zážitkem.

Vedoucí bezpečnosti

Nahoře: Pan Vic Hoskins dohlíží na redefinování bezpečnostních standartů a protokolů InGenu - přední světovou paravojenskou organizaci.

Vlevo: Strážník ACU stojí na hlídce v Jurském světě na Isla Nublaru.

Představení společnosti
InGen Security
 

Novinky

 

InGen Security: Nic se nesmí zanedbat.

S nárůstem počtu hlášení středoamerických pytláckých plavidel v souostroví Meurtes se v posledním roce bezpečnostní divize InGenu, v čele s Vickem Hoskinsem, rozhodla zvýšit svou operační aktivitu v zálivu Fernandez.

„V této oblasti nemůžeme nic ponechat náhodě,“ říká Vic. „Zatímco někteří naši pracovníci pomáhají personálu v Jurském světě, máme také dohodu o hlášení a monitorování aktivit okolo Isla Nublaru i jeho sousedních ostrovech s Organizací spojených národů.“

Pytláci, proslulí v nasazování vlastních životů, pracují ve službách bezohledných sběratelů. Bylo zjištěno, že někteří se dopustili nesprávné manipulace s odchycenými vzorky. Následkem je několik znepokojivých případů hospitalizace na kostarické pevnině.

„Tato oblast světa je řízena mezinárodní koalicí a s Asset Containment Týmem v čele držíme tuto oblast v bezpečí a pod ochranou. S použitím nejmodernějších zařízení a komunikačních technologii, které nám jsou poskytovány díky partnerství s různými dceřinými společnostmi Masrani Global děláme vše, co zmůžeme.“

V roce 2001 zkušený bezpečnostní podnikatel Vic Hoskins dohlížel na „vyčištění“ kanadského vzdušného prostoru od nechvalně známých létajících plazů. Vzhledem k profesionálnímu zacházení jeho týmu, byl osobně najat Simonem Masranim k opětovnému rozvinutí divize InGen Security, která pomohla dohlížet na ochranu pracovníků na Isla Nublaru během výstavby Jurského světa.

Od roku 2012 Vic Hoskins aktivně dohlíží na projekt InGen Security - IBRIS.

Naše Mise

 

Our Mission File - Start

File

#01

Udržování míru

Zpráva:

InGen Security má velký význam v roli udržování míru. Ve svém vlastním trénigovém programu se kadeti učí filozofii politické nestrannosti. Mírové jednotky InGenu navíc zajišťují bezpečnost a politickou podporu zemím a regionům v náročných situacích a s konflikty dopomáhajíc tak míru.

„Mír není jen o politice,“ dodává vedoucí bezpečnosti InGenu Vic Hoskins. „Díky naší spolupráci s Radou bezpečnostních organizací spojených národů jsme byli schopni se soustředit na ochranu civilního obyvatelstva, lidská práva a udržování životního prostředí v mnoha postižených regionech, kde jsme operovali."

Our Mission File - End

Our Mission File - Start

File

#02

Operace s drony

Zpráva:

Od roku 2007 vyvíjí InGen Security technologii dronů s dceřinými společnostmi Masrani Glomal, Aerospace Dynamix a Mascom Network. Díky inovačnímu úsilí v designu křídel a komunikaci v reálném čase, InGenův CT-model dronů již upoutal pozornost největší skupiny ekonomik světa.

„Za poslední desetiletí se válka změnila ve větším měřítku, než kdykoliv ve známé historii lidstva,“ říká generální ředitel společnosti Aerospace Dynamix - Louis Mercier. „Pozemní voják se stává méně významným hráčem v bitevním poli. Ozbrojené síly vkládají více investic do bezpilotních letounů a robotiky, jak zaznamenáváme posun v metodikách válčení.“

Our Mission File - End

Our Mission File - Start

File

#03

Pohotovostní služby

Zpráva:

Nejistota je pouze faktor jistoty v nebezpečném konfliktu, nebo v bojové situaci a v InGen Security jsou v tomto ohledu dost hrdí. Pod vedením zkušeného bezpečnostního podnikatele Vicka Hoskinse, kvalita služeb InGenu je dána kontrolováním rizik a zlepšováním se v oblasti výroby zbraní, úpravy vozidel a vojenského výcviku.

„Nikdy nepodceňuj sílu ‚Plánu B,‘ to může znamenat rozdíl mezi řešením a katastrofou,“ říká strategista InGenu - Drew Leggett. „Ať už jde o vědu, podnikání, nebo bezpečnost, pohotovostní služby by neměly být nikdy podceňovány. To, kým jsme teď, v roce 2015, je hodně odlišné od toho, čím jsme byli v roce 1992 a jsme mnohem lepší.

Our Mission File - End