Planetology
Planetologie
  • Cosmologie
  • Astronomie

Definice

 

Studium planet, planetek a jejich měsíců. Zabývá se jejich vznikem a vývojem, vnitřní stavbou, povrchovými útvary (viz tabulku), atmosférami planet, jejich stavbou, chemickým složením, okamžitým stavem atmosféry (tedy počasím) i dlouhodobými změnami (podnebím). Zejména se věnuje problému, proč se atmosféry jednotlivých planet od sebe tolik liší. Planetologie je vědní obor zahrnující geologii, fyziku atmosféry a astronomii. Kosmický výzkum, zejména planetární sondy, umožňuje pozorovat jednotlivá tělesa zblízka nebo přímo na jejich povrchu.